Søg
Pressemeddelelse

Rapport giver viden om udgifter ved trafikulykker

En ny rapport fra Vejdirektoratet beregner, hvor meget trafikulykker belaster den offentlige økonomi
18. november 2013
​Rapporten, der har titlen ”Offentlige udgifter ved trafikulykker,” viser, at de direkte udgifter for de offentlige kasser i gennemsnit beløber sig til omkring 600.000 kr., hver gang politiet registrerer en personskade i trafikken.

Det er dog værd at bemærke, at der her er tale om en gennemsnitsudgift, idet der er meget store udsving fra sag til sag. Kommunerne dækker størstedelen af udgifterne, omkring 395.000 kr., mens staten betaler ca. 190.000 kr. og regionerne ca. 15.000 kr.

De nye tal må dog ikke forveksles med de såkaldte trafikøkonomiske enhedspriser. Disse enhedspriser dækker hele spektret af samfundsmæssige omkostninger og således også blandt andet redningsudgifter samt det såkaldte velfærdstab.

Rapporten har Vejdirektoratet tilvejebragt i samarbejde med COWI og Aabenraa Kommune.

Rapportens hovedresultater blev præsenteret for kommunerne på Vejdirektoratets Trafiksikkerhedskonference, som fandt sted i sidste uge i Odense.

Aabenraa Kommune har bidraget med oplysninger om udgifter til pleje, hjælpemidler og genoptræning - oplysninger det uden kommunens medvirken ville have været meget vanskeligt at skaffe.

Læs rapporten her.

Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, tlf. 7244 3222, mail: mast@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
18-11-2013.
Senest opdateret
18-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index