Søg
Pressemeddelelse

Reparation af Svendborgsundbroen afsluttes før tid

Endnu en etape i renoveringsarbejdet af Svendborgsundbroen har nået sin afslutning.Arbejdet med forstærkning af fortove og udskiftning af kantbjælker, rækværker og lysmaster er nu afsluttet, og det cirka to måneder før tidsfristen.
25. oktober 2013
​Entreprenøren har afsluttet sine arbejder på broens fortove, som på skift har været spærret i forbindelse med arbejderne. Først det vestlige fortov i 2012 og det østlige i 2013.

Arbejdet har forløbet planmæssigt og entreprenøren har gjort en stor indsat for at afslutte sine arbejder så hurtigt som muligt.

Efter færdiggørelsen af arbejdet er afspærringerne taget væk, og der er normal trafikafvikling på broen.

Der skal laves mere på Svendborgsundbroen i de kommende år
Renoveringsarbejdet på broen er dog ikke afsluttet. Begge fortov står tilbage i rå beton, og der kommer først ny belægning på i 2015. Dette er af hensyn til andre planlagte arbejder som skal udføres forinden i 2014.

Broens mekaniske fuger blev udskiftet i perioden fra 2010 - 2012 til en ny og støjsvag type. Bilisterne vil fortsat kunne mærke ujævnheder ved passage af fugerne frem til slidlaget bliver skiftet i 2014.

I 2014 skal de gamle tilbageværende adgangsdæksler til brokassen lukkes eller udskiftes. Det har vist sig i forbindelse med de øvrige arbejder, at de gamle dæksler ikke kan holde til den trafikale belastning, der er gældende i dag.

Slidlaget på hele broen skal udskiftes. Dette arbejde er udskudt til udførelse i 2014 for, at de øvrige arbejder med udskiftning af broens mekaniske fuger og forstærkning af fortove kunne være afsluttet forinden.

Samlet betyder det:
2014: Lukning og udskiftning af gamle adgangsdæksler samt udskiftning af slidlag
2015: Kunststofbelægning på fortove
2016: Katodisk beskyttelse af sokler og pilleskafter. Arbejdet udføres fra vandsiden og har derfor ingen indvirkning på trafikken på broen

For en stund er Vejdirektoratet altså færdig med reparationer af Svendborgsundbroen. Men vi vender tilbage til foråret.

Yderligere oplysninger:
Ingeniør Kirsten Riis, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3438, mail: kiri@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 2129 0733, mail: man@vd.dk   
Oprettet
25-10-2013.
Senest opdateret
25-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index