Søg
Pressemeddelelse

Rumlestriber skal afhjælpe ulykkesrisiko på Køge Bugt Motorvejen

Indenfor kort tid, og omtrent samme sted ved vejarbejdet ved Solrød N på Køge Bugt Motorvejen, er to lastvogne væltet sandsynligvis pga. uopmærksomhed, og har forårsaget lange køer ind mod København ad Danmarks mest trafikerede motorvej.
02. juli 2013
​I et forsøg på at undgå, at noget lignede gentager sig lægger Vejdirektoratet  i løbet af ugen om natten rumlestriber på en 40 meter lang strækning cirka 200 meter før ulykkesstedet.

”Det gør vi som en opmærksomhedsskabende foranstaltning så de trafikanter, der er uopmærksomme i trafikken, bliver ”vækket” af larmen fra rumlerillerne,” fortæller Niels Brock, ingeniør i Vejdirektoratet.

Niels Brock fortsætter, ”Vi har et vejarbejde, der er skiltet efter bogen, så vi har ikke så mange tiltag, vi kan iværksætte for at undgå sådanne situationer. Noget tyder på, at begge ulykker var forårsaget af uopmærksomhed, så derfor forsøger vi at skærpe trafikanternes opmærksomhed ved hjælp af rumleriller.” 

På baggrund af de to ulykker har Vejdirektoratet valgt at evaluere afmærkningen på stedet. Og den anvendte afmærkning og skiltning er helt normal for den type vejarbejde, der pågår på stedet.

”Vi har haft to uheld med materiel skade og store gener for den øvrige trafik; chaufførerne er sluppet forholdsvist let. Det er svært problematisk med mange timers kø på en af hovedindfaldsvejene til København. Så derfor har vi i Vejdirektoratet valgt at handle - med rumlerillerne forsøger vi at gøre en særlig indsats for at sikre at uopmærksomme trafikanter ikke overser den øvrige afmærkning, når de kører igennem vejarbejdet,” slutter Niels Brock.
Oprettet
02-07-2013.
Senest opdateret
02-07-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index