Søg
Pressemeddelelse

Rundkørsel ved Bredsten nær Vejle ændres

Vejdirektoratet ændrer nu den firebenede rundkørsel ved Bredsten, vest for Vejle, så der ikke fremover vil være højresvingsbaner i rundkørslen.
09. august 2013
Arbejdet kommer til at foregå mellem mandag den 12. og onsdag den 14. august 2013. Rundkørslen har voldt trafikanterne en del problemer, siden den åbnede i juni 2012. 
 
Problemerne i rundkørslen er primært opstået, fordi to af tilfarterne er opdelt i ét spor til de højresvingende og ét til de trafikanter, der skal videre til en anden afkørsel i rundkørslen.
 
Selvom forholdene er skiltet, får en del trafikanter placeret sig forkert – de vælger den kørebane, der er beregnet til højresving, selvom de ikke skal svinge til højre ved første afkørsel. Når de forsøger at skifte kørebane for at komme videre i rundkørslen, trækker de ud over en fuldt optrukken linje. Det kan give farlige situationer, hvor de øvrige trafikanter i rundkørslen må holde tilbage, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Janie W. Ipsen. 
 
”Vi har fået en del henvendelser fra trafikanter, der har følt sig utrygge, når de har kørt igennem rundkørslen, og vi må konstatere, at det ikke har været en optimal løsning med højresvingsbaner i netop denne rundkørsel. Derfor har vi valgt at ændre den”.
 
Rundkørslen bliver nu omstribet, så der ikke længere er højresvingsbaner. Der vil stadig være to spor ind i rundkørslen i alle tilfarter, men man vil fremover kunne placere sig i begge spor uanset, hvilken afkørsel man skal ud af. Skiltningen bliver samtidig ændret. 
 
”Vi regner med, at de ændringer, vi nu foretager, medfører, at trafikanterne bedre kan navigere rundt i rundkørslen, og at vi dermed undgår de farlige situationer fremover”, siger Janie W. Ipsen.
 
Arbejdet med ændringerne i rundkørslen går i gang mandag den 12. august 2013 og afsluttes onsdag den 14. august. Trafikanter, der skal igennem rundkørslen i det tidsrum, vil opleve mindre gener – i perioder vil der fx kun være en kørebane tilgængelig igennem rundkørslen. Arbejdet finder dog kun sted uden for myldretiden, så trafikanterne generes mindst muligt.
 
Luftfoto af rundkørslen er til fri afbenyttelse
 
Yderligere information
Projektleder Janie Winther Ipsen, E-mail: JWI@vd.dk, Tlf.:7244 2342 / 2067 1060
Kommunikationsmedarbejder Jane Birch Larsen, E-mail:
JBI@vd.dk, Tlf.: 7244 2318 / 4123 5592
Oprettet
09-08-2013.
Senest opdateret
04-09-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index