Søg
Pressemeddelelse

Så er det snart slut med vejarbejdet på vestfynske motorvej

I weekenden begynder en lille uges arbejde med at fjerne afspærringer og med at lede trafikken tilbage i hver sin side af E20 på Vestfyn. Trafikanterne skal være opmærksomme på natarbejde og på ændringer i trafikafviklingen
15. november 2013
​Snart får motorvejstrafikanterne på Vestfyn mellem Nørre Aaby og Middelfart mere plads.

I weekenden indleder Vejdirektoratet nemlig afslutningen på udvidelsesarbejdet, der siden marts i år har betydet, at trafikken mellem Nørre Aaby og Middelfart skulle deles om motorvejens nordlige spor, imens sydsiden blev udvidet til tre spor.

Sydsiden er nu færdig, og derfor skal trafikken tilbage og køre tæt på normalt igen indtil marts næste år, hvor udvidelsen af nordsiden begynder, fortæller projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet:

”Trafikken på motorvejen har nu kørt på samme måde, siden vi gik i gang i marts – nemlig i vejens nordside. Da de tre spor i sydsiden nu er klar til trafik, lægger vi trafikken tilbage. Men vi kan ikke gøre det hele på én gang – det tager en lille uge at blive helt færdige med at fjerne al afspærring og rydde op,” siger han.

Klar om en lille uge
Da vejens sydside står færdig, er det forholdsvis enkelt at lede trafikken mod Odense derind i ét hug, dog i starten kun i to spor med 80 km/t.

I vejens nordside ligger der en gul bjælke, der adskiller de to trafikretninger - den skal fjernes i løbet i ugen.

”Vi regner med, at det tager en lille uges tid at fjerne den gule bjælke. Vi starter i Middefart-enden af anlægsstrækningen og bevæger os nogle kilometer hver nat imod Nørre Aaby, men vi kan ikke helt love, hvornår vi er færdige - men det bliver i løbet af kommende uge,” fortæller Mike Boesen videre.

Arbejdet med at fjerne den gule bjælke vil ske aften og nat mellem klokken 19.00 og 06.00, hvor der kun vil være ét spor mod vest, hvor arbejdet foregår. I dagtimerne vil der være to spor farbare.

Når omlægningen er fuldendt i løbet af næste uge, vil der være tre spor i østgående retning og to spor i vestgående retning med 110 km/t.

Hurtigt og overskueligt vejarbejde kommer igen til marts
Hermed sætter Vejdirektoratet et foreløbigt punktum for anlægsarbejdet på Vestfyn. Men vejens nordside skal jo også udvides, og som planerne ser ud nu, så bliver det en tro kopi af vejarbejdet i sydsiden – med de justeringer som erfaringerne fra sydsiden har givet Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet valgte en vejarbejdsform, der totalt adskilte byggepladsen fra trafikken. Entreprenøren fik hele arbejdsarealet til sin rådighed, og skulle dermed ikke tage nævneværdigt hensyn til trafikken, der relativt uforstyrret kunne køre på den anden side af midterautoværnet.

”Det har givet både trafikanterne og entreprenøren mange fordele. Det er en af de mest effektive og hurtige metoder, vi har i værktøjskassen, da entreprenøren kan fokusere al sin energi på at blive hurtigt færdig til glæde for trafikanterne,” fortæller Mike Boesen og slutter:

”Vi har udvidet halvdelen af motorvejen fra marts til november. Det har ikke kunnet gøres hurtigere.”

Vejdirektoratet vender tilbage til marts 2014, hvor nordsiden af vejen udvides. I forsommeren 2015 kommer det sidste lag asfalt på – både på syd- og nordsiden. Det er derfor, at vejen endnu ikke ser helt færdig ud med et ens lag asfalt over det hele. Arbejdet vil til den tid foregå som natarbejde med få gener for trafikken.

Luftfoto: Vejdirektoratet og Petri & Betz.
Luftfoto fra motorvejsprojektet mellem Nørre Aaby og Middelfart. I baggrunden kan det nye tilslutningsanlæg ved Aulby ses.

Yderligere oplysninger
Projektleder Mike Boesen, tlf.: 7244 2261, email: mik@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, tlf.: 7244 2316, bjks@vd.dk
Oprettet
15-11-2013.
Senest opdateret
15-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index