Søg
Pressemeddelelse

Sikker stikrydsning ved Damhus i Ribe

Nu går Vejdirektoratet i gang med arbejdet med at anlægge en stitunnel under Haderslevvej ved Damhus.
28. maj 2014
Stitunnelen og tilhørende stirampe etableres mellem Jernbanen og Damhus, og tager udgangspunkt i en eksisterende, dobbeltrettet cykelsti nord for og langs med Haderslevvej. Mod syd bliver stien forbundet med en kommende, kommunal cykelsti, som også udføres i år.
 
Med de to projekter bliver der stiforbindelse til Lustrup, Ribe VikingeCenter og Produktionsskolen Lustrup mod syd.
 
Projektleder i Vejdirektoratet, Peter Sveistrup Kristensen, glæder sig over, at projektet går i gang, og noterer sig samtidig, at det ikke har været helt problemfrit:
 
"Med projekternes gennemførelse imødekommes et stort lokalt ønske om at skabe en sikker skolevej og bedre tilgængelighed til det åbne land og Ribe VikingeCenter. Det har dog ikke været helt problemfrit at komme så langt. Pladsproblemer, et meget højt grundvandspejl og en vandtæt og ekstraordinært lang tunnelkonstruktion har gjort, at Vejdirektoratet måtte finde ekstra midler for at kunne gennemføre projektet", lyder det fra Peter Sveistrup Kristensen.
 
Økonomien er dog nu på plads, og der er fundet en entreprenør, som skal udføre projektet. Arbejdet skal udføres af entreprenørfirmaet Chr. Brinck & Søn fra Esbjerg.
 
Som noget af det første etablerer Vejdirektoratet en midlertidig vej, som trafikken fra Haderslevvej kan ledes over på i forbindelse med den efterfølgende udgravning til og indbygning af tunnelen.
 
Arbejdet påbegyndes sidst i maj og forventes afsluttet først i oktober 2014.
 
"Der kommer hastighedsbegrænsning på strækningen, så vi kan ikke helt undgå gener for trafikanterne. Vi håber dog, at trafikanterne og naboerne viser forståelse for entreprenørens arbejde. Vi gør hvad vi kan for at mindske generne", fortæller Peter Sveistrup Kristensen.
 
 
Yderligere oplysninger
Projektleder Peter Sveistrup Kristensen, 7244 2537, pks@vd.dk eller
Kommunikationskonsulent Katinka Fischer-Nielsen, 7244 2319, kafn@vd.dk
 

 Linkliste

 
Oprettet
28-05-2014.
Senest opdateret
28-05-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index