Søg
Pressemeddelelse

Sikkerheden forbedres ved motorvejskrydset på Humlebakken

Otte uheld på seks år, heraf to med personskader har gjort krydset på Humlebakken ved frakørsel 25 til en sort plet. Derfor går Vejdirektoratet nu i gang med at forbedre krydset.
01. juli 2013

​Humlebakken-krydset er et signalreguleret t-kryds på den stærkt trafikerede Humlebakken og ligger ved frakørsel 25 i Aalborg.

Kører overfor rødt
De fleste af uheldene skyldes, at trafikanter er kørt over krydset for rødt. Vejdirektoratets afdeling i Aalborg har besigtiget krydset, og her skønner man, at årsagen kan være, at bevoksningen ved rampen skjuler, at der kommer et kryds, og at signalerne ikke er så tydelige. Det betyder, at de trafikanter, som kommer kørende ad Humlebakken ikke altid opdager signalreguleringen og derfor overser, at de skal stoppe for rødt.

Løsningen er at synliggøre signalerne med baggrundsplader, at ophænge signalerne ind over kørebanerne i nye såkaldte galgemaster samt at fjerne den beplantning, der skjuler krydset. Det vil Vejdirektoratets entreprenør i juli måned gå i gang med at udføre.

Forbygger kø på rampen
På selve frakørselsrampen fra motorvejen er der også sket forbedringer. Strækningen med to svingspor er netop blevet forlænget fra 15 meter til 120 meter. Det sikrer bedre plads til kø på rampen, uden at køen bliver til gene for trafikken på motorvejen.

Ifølge Vejdirektoratets vurdering vil  flere trafikanter i fremtiden benytte denne frakørsel og derfor har det kunne betale sig at udbygge den allerede nu.

 Faktabboks
Hvad er en sort plet?
En sort plet er et ulykkesbelastet kryds eller strækning på vejnettet, hvor ulykkestallet over en 5-årig periode er signifikant højere end forventet ved den aktuelle trafikbelastning og vejudformning.

Yderligere oplysninger:
Fagkoordinator Kenn Mørk, tlf. 7244 2046
Ingeniør Anne-Marie Østergaard Wehrs, tlf. 7244 2526

Oprettet
01-07-2013.
Senest opdateret
01-07-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index