Søg
Pressemeddelelse

Silkeborg: Linåvej får lyskryds ved Hårup

Nu går Vejdirektoratet i gang med at ombygge og lysregulere krydset mellem rute 15, Linåvej, og Borgdalsvej vest for Hårup.
27. september 2013
​Krydset bliver udstyret med et trafikstyret signalanlæg. Det betyder, at signalet skifter afhængig af trafikmængden på Linåvej og Borgdalsvej. Samtidig får krydset venstresvingsbaner i alle fire ben, og der etableres nye cykelstier. Endelig etableres ny belysning for at forbedre oversigten i krydset.

”Bilisterne har haft en udfordring med at komme fra Borgdalsvej og ud på Linåvej, hvor trafikken er tæt i myldretiden. Derfor har vi aftalt med Silkeborg Kommune, at vi bygger krydset om nu i forbindelse med, at vi anlægger motorvejen mellem Funder og Låsby,” siger projektleder i Vejdirektoratet Carsten Sandgaard.

Mindre gener for trafikanterne
I forbindelse med ombygningen bliver kørebanerne i krydset indsnævret på skift, og det kan medføre mindre gener for bilisterne. Cyklisterne vil sandsynligvis opleve lidt flere gener, fordi en stor del af arbejdet sker på det areal, hvor cykelstien ligger nu.
Vejdirektoratet forventer, at anlægsarbejdet tager tre måneder og vil være afsluttet midt i december.

Forslag til billedtekst: Ombygningen af krydset ved Borgdalsvej sker i forbindelse med byggeriet af motorvejen syd for Linåvej. Her ses krydset i baggrunden.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Carsten Sandgaard, Vejdirektoratet, 7244 2223 / 4038 2438, cac@vd.dk

Kommunikationsmedarbejder Bjørn Kock Sørensen, Vejdirektoratet, 7244 2316, bjks@vd.dk
Oprettet
27-09-2013.
Senest opdateret
27-09-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index