Søg
Pressemeddelelse

Skanderborg V får lyskryds

Nu går Vejdirektoratet i gang med at etablere signalregulering af rampekrydsene ved motorvejstilslutning 52, Skanderborg V. Det betyder bedre trafiksikkerhed og trafikafvikling på både motorvejen og lokalvejen.
21. august 2013
I uge 35 begynder arbejdet med at etablere to signalregulerede kryds på Skanderborgvej – tidligere Ryvej – ved tilslutningen med E45, Østjyske Motorvej.
 
Udover etablering af selve signalanlæggene omfatter projektet også etablering af belysningsanlæg i begge sider af Skanderborgvej, en mindre udvidelse af krydsområderne på Skanderborgvej samt en omdisponering af det nuværende vejareal.
 
Signalreguleringen udføres som trafikstyrede anlæg med separat reguleret venstresving. Det vil sige, at anlæggene styres af trafikmængden, og at venstresvingende trafikanter på Skanderborgvej får deres egen separate grønne fase.
 
Farvel til sorte pletter
Vejdirektoratet udpegede i 2011 de to rampekryds som sorte pletter og efterfølgende som kryds med trængselsproblemer. Særligt på den vestlige frakørselsrampe er der i perioder registreret kødannelse på motorvejen. Det skyldes først og fremmest, at ramperne har været uregulerede med almindelig vigepligt, og at udformningen af den underførte kommunevej med fire spor har gjort det svært at afvikle trafik fra frakørselsramperne.
 
De nye signalkryds øger både sikkerheden og fremkommeligheden for trafikanterne, og risikoen for kødannelse bliver markant reduceret.
 
Trafikale gener af anlægsarbejdet
I forbindelse med anlægsarbejdet bliver kørebanerne på Skanderborgvej indsnævret, og den maksimalt tilladte hastighed på denne del af lokalvejen sættes derfor ned. Desuden skal der forud for og samtidig med anlægsarbejdet omlægges eller etableres nye forsyningsledninger langs Skanderborgvej. 
 
”De to arbejder koordineres og udføres samtidigt, så vi kun er nødt til at forstyrre trafikanterne én gang. Arbejdet vil naturligvis give gener for trafikken, men vi er meget opmærksomme på at afvikle arbejdet med så få gener som muligt for trafikanterne og med størst mulig sikkerhed for de folk, som arbejder på stedet”, siger projektleder i Vejdirektoratet, Peter Sveistrup Kristensen.
 
Han opfordrer samtidig trafikanterne til at vise hensyn overfor de folk, der udfører arbejde på vejen.
Signalkrydsene vil efter planen være færdige ved udgangen af oktober i år.
 
Yderligere oplysninger
Projektleder Peter Sveistrup Kristensen, 7244 2537, pks@vd.dk
Kommunikationsmedarbejder Jane Birch Larsen, Vejdirektoratet, 7244 2318 / 4123 5592, jbi@vd.dk
Oprettet
21-08-2013.
Senest opdateret
21-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index