Søg
Pressemeddelelse

Skilte om ny afmærkning i rundkørsel ved Esbjerg N

Vejdirektoratet er gået i gang med at fortage nogle justeringer af skilte og afmærkning ved rundkørslen i tilslutningsanlæg 75 Esbjerg N på E20, Esbjergmotorvejen for at gøre opmærksom på den nye afmærkning på stedet.
08. januar 2014

​Formålet med den nye afmærkning har været at skabe mere plads i rundkørslen til trafikanterne fra den nordlige motorvejsrampe, og det er lykkedes.

 

Men afmærkningen har medført forvirring hos nogle trafikanter, og Vejdirektoratet har derfor besluttet at foretage nogle justeringer i afmærkningen og sætte skilte med ”Ny afmærkning” op på fire af de fem tilkørselsveje til rundkørslen.


Justeringen i afmærkningen handler primært om at etablere ledelinjer, som skal hjælpe trafikanterne til at vælge det rigtige spor i rundkørslen.

”Vi har modtaget nogle henvendelser fra trafikanter, der synes, at den nye afmærkning er svær at forstå, og at det er svært for trafikanterne i rundkørslens venstre spor at komme ind på samkørselspladsen lige efter den nordlige frakørselsrampe, fordi trafikanterne herfra optager det højre spor," udtaler projektleder i Vejdirektoratet, Marianne Skovsbøl.

 

"Vi lytter naturligvis til kritikken og foretager de justeringer, der er mulige, men desværre kan vi jo ikke ændre på afstanden mellem frakørselsrampen og samkørselspladsen. Formålet med en del af den nye afmærkning har netop været at reservere det højre spor mellem den nordlige frakørselsrampe og samkørselspladsen til trafikanterne fra frakørselsrampen, og opfyldelsen af det formål går desværre ud over nogle af brugerne af samkørselspladsen."

 

"Vi håber dog, at ledelinjerne og de nye skilte vil skærpe trafikanternes opmærksomhed i forhold til den nye afmærkning og gøre den nemmere at forstå,” lyder det fra Marianne Skovsbøl, som samtidig opfordrer trafikanterne til at vise mere hensyn, når de færdes i rundkørslen:

”Det er reglen om vognbaneskift, der er gældende i rundkørslen. Det vil sige, at det er den trafikant, der skifter bane, der skal vise hensyn og gøre hensigten om baneskift tydelig ved at blinke. Og med de mange til- og frakørsler er det vigtigt, at man er opmærksom og holder et vågent øje med medtrafikanternes placering og kørsel.”

Turbineløsning har hjulpet
Baggrunden for at lave en ny afmærkning i rundkørslen var kødannelser på E20 på grund af tilbagestuvning på frakørselsramperne – især den nordlige.

 

I september og oktober 2013 udførte Vejdirektoratet så den nye afmærkning i rundkørslen, som blandt andet består af en spærreflade i det højre spor før den nordlige frakørselsrampe, så trafikanterne, der allerede befinder sig i rundkørslen, ikke fylder dette spor op, men i stedet giver plads til trafikanterne fra den nordlige frakørselsrampe.


Desuden er der etableret en såkaldt turbine-afmærkning ved Kjersing Ringvej og Andrupvej, som tvinger trafikanterne i det højre spor ud af rundkørslen eller til at skifte til det venstre spor, hvis de skal fortsætte i rundkørslen.

 

Begge typer af afmærkning er valgt for at øge kapaciteten i rundkørslen, og Vejdirektoratets opfølgende registreringer af trafikken på stedet viser, at missionen er lykkedes.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Marianne Skovsbøl, 7244 2788 / 2532 3150, msk@vd.dk

Kommunikationskonsulent Anne Marie Bye Marboe, 7244 2366, anma@vd.dk

Oprettet
08-01-2014.
Senest opdateret
08-01-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index