Søg
Pressemeddelelse

Sommerpause på Aggersundbroen efter vellykket renovering

God dialog med kommuner og landboorganisationer er en af nøglerne til succes for første etape af renoveringen af Aggersundbroen. Der er nu fløjtet til sommerpause i juli og august, indtil renoveringen starter igen.
03. juli 2015
​Aggersundbroen trængte i den grad til en kærlig hånd, og det har den nu fået første del af.

Faktisk skulle renoveringen af broen, som er en ældre model fra 1942, allerede være startet sidste sommer. Dengang blev projektet udskudt et år efter dialog med landbruget og maskinstationer, som ikke var forberedt på de mange spærringer og restriktioner for brede køretøjer på broen som følge af renoveringen.

I år har Vejdirektoratet efter tæt dialog med landbrugsorganisationerne AgriNord og LandboNord, Bejstrup Maskinstation, samt Vesthimmerlands Kommune og Jammerbugt Kommune lagt en plan for renoveringen, der så vidt som muligt tilgodeser de lokale interesser.

Første etape af arbejdet blev færdiggjort i slutningen af juni, hvor vejstriberne blev udført som den sidste del. Samlet set mener Vejdirektoratet, at projektet indtil videre har været en succes.

”Vi har haft en rigtig god dialog med kommuner, landboorganisationer og maskinstationer om planlægningen af projektet. Der har været en række spærringer om natten, og vi har måttet lave restriktioner for passage af broen med brede køretøjer, men vi fik aftalt en dato, hvor vi holdt pause med renoveringen, sådan så de brede køretøjer alligevel kunne komme over fjorden uden at skulle køre en omvej,” siger fagprojektleder for Aggersundbroen Peter Holt.

Foreløbig er der gennemført en affræsning af den eksisterende belægning, støbning af nyt profileringslag i beton på brodækket, etablering af ny fugtisolering samt udlægning af ny asfaltbelægning. Arbejdet blev gennemført i tre faser, hvor de to første faser omfattede henholdsvis den østlige og den vestlige side. Den tredje fase omfattede en smal midterstribe.

I forbindelse med gennemførelsen af de to første faser var bredden af kørebanen reduceret til 3,2 meter. Dette betød, at brede landbrugskøretøjer ikke havde mulighed for at passere broen bortset fra i aftalte ”vinduer”.

De to første faser var oprindeligt planlagt til afslutning d. 17. juni. Ved forcering af arbejdet lykkedes det at afslutte arbejdet seks dage tidligere end planlagt. Der har således kun været begrænsninger for brede landbrugskøretøjer i en periode på samlet set cirka seks uger.

”Entreprenøren har vist evne og vilje til at forcere arbejdet mest muligt og anvende nye innovative metoder til fugtisolering, som er betydeligt hurtigere end den traditionelle metode. Natspærringerne i tredje fase havde vi i en forholdsvis lang periode på 15 dage, da vi vurderede, at det var at foretrække frem for en kortere periode med natspærringer fra for eksempel klokken 20, som ville have generet flere trafikanter,” siger Peter Holt.

Anden halvleg af renoveringen på Aggersundbroen starter til september. Her skal der etableres dilatationsfuger på vejbanen, slidlaget på broklappen skal udskiftes, belægningen på fortovet skal repareres, og endelig får buer og portaler en overfladebehandling.

”Vi forventer, at den næste etape vil vare cirka 1-2 måneder. Vores største udfordring ved de kommende arbejder er vejret, for flere af aktiviteterne er relativt vejrfølsomme,” konstaterer Peter Holt.

De endelige trafikrestriktioner er ikke fastlagt endnu, men der vil blive opsat lysregulering igen. Bredden af kørebanen vil være cirka fire meter, og der vil dermed kun være ringe konsekvenser for brede transporter.

Endvidere er arbejderne bevidst aftalt til at foregå på et tidspunkt, hvor høsten er afsluttet.


Yderligere oplysninger:
Peter Holt, fagprojektleder: 7244 7555, ph3@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dk
Oprettet
03-07-2015.
Senest opdateret
03-07-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index