Søg
Pressemeddelelse

Sort plet fjernet i Vojens

Vejdirektoratet har nu udbygget krydset Østergade/Ribevej i den østlige ende af Vojens med en højresvingsbane fra Østergade til Ribevej mod Haderslev.
27. november 2013
​Vejdirektoratet har nu udbygget krydset Østergade/Ribevej i den østlige ende af Vojens med en højresvingsbane fra Østergade til Ribevej mod Haderslev.

Dermed er det blevet markant sikrere for trafikanterne at færdes i krydset. Faktisk har arbejdet betydet, at endnu en sort plet på vejnettet er blevet fjernet, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Annette Jørgensen:

”I Vejdirektoratet arbejder vi til stadighed på at forbedre sikkerheden på vejene. Nu er vi i mål med arbejdet i Vojens. Det er meget positivt, at vi nu har åbnet højresvingsbanen, og at vi dermed har en trafikfarlig sort plet mindre på landkortet,” siger hun.

Vejdirektoratet forventer, at det relativt høje antal uheld i krydset nu minimeres. Uheldene har især skyldtes de dårlige oversigtsforhold i krydset.

Trafikanterne kører nu uden om krydset
Med den nye højresvingsbane skal bilisterne fra Østergade, der skal ad Ribevej mod Haderslev, køre udenom selve krydset og herefter flette med de trafikanter, der kører på landevejen fra Vojens mod Haderslev.

Dermed vil det kun være de bilister, der skal dreje til venstre mod vest ad Ribevej, der kommer ud i selve krydset fra Østergade. Der ændres ikke på forholdene for bilisterne, der kommer østfra fra Haderlev, mens bilister vestfra fra Vojens  altså skal flette med trafikken fra den nye højresvingsbane.
Cyklisterne skal, som de gør i dag, køre på dobbeltrettet cykelsti syd for vejen og den nye højresvingsbane og ind i Vojens langs Østergade syd for krydset.

Vejdirektoratet tilbage i Vojens i 2014
I foråret 2014 vender Vejdirektoratet tilbage til området og forbedrer forholdene for cyklisterne i krydset ved Voldbrovej/Ribevej. Planen er at etablere krydsningsheller på Ribevej i forbindelse med venstresvingsbanen. Cyklisterne kan dermed krydse landevejen i to omgange og orientere sig i en trafikretning ad gangen.

FAKTA:
En sort plet er et ulykkesbelastet kryds eller strækning på vejnettet, hvor ulykkestallet over en 5-årig periode er signifikant højere end forventet ved den aktuelle trafikbelastning og vejudformning. Vejdirektoratet har fjernet 21 sorte pletter i 2012. Tallene for 2013 er endnu ikke opgjort.

Læs mere om sorte pletter i Vejdirektoratets tema om trafiksikkerhed.

Yderligere oplysninger:
Projektleder, Annette Jørgensen, tlf.: 2532 3280, email: ajor@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, tlf.: 7244 2316, email: bjks@vd.dk
Oprettet
27-11-2013.
Senest opdateret
27-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index