Søg
Pressemeddelelse

Sort plet skal vaskes væk ved Kalundborg

T-krydset mellem Holbækvej, Tømmerupvej og Kærbyvej ved Kalundborg er udpeget som en sort plet.  Vejdirektoratet bygger krydset om for at komme især bagendekollisioner til livs.
06. august 2015

​Vejdirektoratet går nu i gang med at forbedre sikkerheden i krydset mellem Tømmerupvej, Kærbyvej og Holbækvej ved Kalundborg.

I årene 2007 til 2012 har der været en del uheld i krydset, som hovedsageligt har været bagendekollisioner og tværkollisioner. Derfor er krydset udpeget til sort plet af Vejdirektoratet.

Krydset bliver ombygget sådan, at der fremadrettet vil være venstresvingsbane på Holbækvej for de billister, der skal dreje ind på Tømmerupvej og Kærbyvej. Desuden bliver hastigheden på strækningen nedsat fra 80 til 60 kilometer i timen.

På baggrund af de registrerede uheld udtaler Vejdirektoratets projektleder Peter Beck Larsen følgende om de nuværende trafikale problemer i krydset:

”Holbækvej er især meget trafikeret i eftermiddagsmyldretiden, hvor der er fremkommelighedsproblemer. Trafikanter på Holbækvej når måske ikke at erkende, at forankørende bremser eller holder stille på vejen i forbindelse med svingmanøvrer. Det fører til kollisioner. Vi forventer, at ombygningen vil afhjælpe problemerne i krydset,” siger Peter Beck Larsen.

Inden for rammerne af projektets økonomi er der også blevet råd til at gøre noget for cyklismen i området. Sikkerheden for cyklisterne bliver forbedret, da der bliver anlagt cykelstier langs vejen på begge sider af strækningen.

Cykelstierne adskilles fra vejen med kantsten, og der etableres krydsningsheller både øst og vest for krydset, således at cyklister og gående kan krydse vejen ad to omgange.

 

Nye cykelstier langs vejen


Anlægsarbejdet er netop gået i gang og fortsætter frem til den 31. oktober 2015. Det endelig slidlag på asfalten vil dog først blive udlagt i forsommeren 2016.

Selv om vejene i området holdes åbne gennem hele anlægsperioden, kan det ikke undgås, at arbejdet kan mærkes. Der vil komme omlægninger af trafikken undervejs, men Vejdirektoratet forventer at opretholde to spor farbare det mest af anlægsperioden.

Der vil dog være enkelte arbejder, hvor det er nødvendigt at lukke det ene spor, og opsætte lysregulering.

Vejdirektoratet vil naturligvis forsøge at gøre arbejdet færdigt så hurtigt som muligt og beklager de gener, som det nødvendige arbejde kan give for beboere og trafikanter i området.

Hent foto fra krydset mellem Holbækvej, Tømmerupvej og Kærbyvej her.Yderligere oplysninger:
Projektleder Peter Beck Larsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 7536, pbl@vd.dk
Kommunikationskonsulent Kim Michelsen, tlf.: 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
05-08-2015.
Senest opdateret
06-08-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index