Søg
Pressemeddelelse

Støjskærme opsættes på Køge Bugt Motorvejen

Vejdirektoratet er i gang med at udbygge Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor. I den forbindelse opføres der i Køge Kommune nye støjskærme, og hele strækningen bliver, når udbygningen af motorvejen er færdig, forsynet med støjreducerende asfalt.
17. juni 2014
"Nedbringelse af støjen fra motorvejen sker ved hjælp af støjskærme og den støjreducerende asfalt. Vejdirektoratet tilstræber, så vidt det er teknisk og økonomisk muligt, at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, når der anlægges nye veje," siger Bjørn Eriksen, der er projektleder på udbygningen af Køge Bugt Motorvejen.
 
Det betyder, at der bliver opsat en fire meter høj støjskærm langs østsiden af motorvejen ved Ølsemagle Øst, langs den nordlige tilkørselsrampe ved Lyngvej, langs den sydlige frakørselsrampe ved Lyngvej og langs østsiden af motorvejen forbi haveforeningen "Havrelyngen" til Ølbyvej. Støjskærmen opsættes i perioden 2015-2016.
 
Borgmester i Køge Flemming Christensen er glad for, at støjskærmene opsættes, da det betyder, at støjen mindskes betydeligt.
 
"Udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen er jo et kæmpe plus for vores mange pendlere, der i dag må døje med meget tæt trafik til og fra hovedstaden. Men vi har også nogle naboer til motorvejen, som der skal være plads til. Derfor er jeg rigtig glad for, at Vejdirektoratet sørger for at trafikstøjen bliver mindsket, selvom motorvejen bliver større," siger Flemming Christensen.
 
Køge Bugt Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet. Det har givet store problemer med trængsel på den seks-sporede strækning syd for Greve S. Folketinget vedtog i 2010 en anlægslov for en udbygning af motorvejen fra seks til otte spor mellem Greve S og Køge.
 
Udbygningen er delt i to etaper. Den første etape dækker delstrækningen Greve S til Solrød S, samt et nyt tilslutningsanlæg ved Egedesvej. Anden etape dækker strækningen Solrød S til Køge. Første etape forventes at stå klar i 2015, mens anden etape forventes at stå klar i 2018. Hele strækningen er 14 kilometer lang.
 
Herunder to billeder der viser eksempler på, hvordan støjskærmene ser ud ved Karlslunde Rasteplads. De øvrige støjskærme bliver i stil med dem. Billderne er til fri afbenyttelse.
Oprettet
20-06-2014.
Senest opdateret
20-06-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index