Søg
Pressemeddelelse

Succes med totalentrepriser på Frederikssundmotorvejen

Vejdirektoratet har på byggeriet af Frederikssundmotorvejen tegnet kontrakt med henholdsvis E. Pihl & Søn A.S. og det hollandske Konsortie TBI Infra B.V & Van Gelder B.V.
08. marts 2013
​Der er tale om to totalentrepriser, hvor Pihl skal bygge motorvejsdelen af projektet, mens Konsortiet skal bygge Tværvej ved Smørum. Kontrakterne har en samlet værdi på 350 mio. kroner. Vejarbejdet går i gang her i løbet af marts med forventet åbning i 2015.

Vejdirektoratet udbød opgaverne netop som totalentrepriser for at give de bydende entreprenørerne mulighed for at komme på banen med deres egne løsninger, fortæller Jens Holmboe, der er anlægsdirektør i Vejdirektoratet. 
 
”Totalentrepriser giver entreprenørerne større råderum til at bruge deres know-how og afprøve nye metoder i vejbyggeriet. Udbudsformen har på dette projekt introduceret nogle nye metoder. Blandt andet har entreprenørerne budt ind med helt nye løsninger på broarbejder og optimering af anlægslogistikken. I sidste ende giver den slags innovation bedre veje til glæde for alle, ” siger han og glæder sig samtidig over, at de to entreprenører desuden har tilbudt at udføre opgaven til konkurrencedygtige priser.

Erfaren entreprenør
Pihl har Atkins med som rådgiver på motorvejsdelen, som omfatter anlæg af 4,4 km 4-sporet motorvej, ramper, støjvolde, rundkørsel og syv broer. Totalentreprisen omfatter desuden to faunapassager, regnvandsbassiner, autoværn, belysning m.m. De større arbejder herunder beton-, jord- og afvandingsarbejder udføres af Pihl i egenproduktion.

”Pihl har efterhånden været med på mange projekter sammen med Vejdirektoratet. Lige nu er vi i gang med Slagelse Omfartsvej, som åbner senere i år, og vi var anlægsentreprenør på Frederikssundmotorvejens første etape. Nu glæder vi os til at samarbejde med Vejdirektoratet på motorvejens anden etape”,  siger underdirektør Per Semmling, der har ansvar for Pihls anlægsprojekter i Danmark.     

kort over frederikssundmotorvejen

 
Hollandsk med dansk islæt
Det hollandske Konsortie, der tilsammen har flere end 8500 ansatte og en samlet omsætning på omkring 16 mia. kroner om året, har hyret Niras som den danske rådgiver på projektet. Man forventer i vid udstrækning, og så vidt det er muligt, at bruge danske underentreprenører både på arbejdet på vejstrækningen og på entreprisens tre brobyggerier.     
 
”Vi er utrolig glade for, at vi skal bygge Tværvej. Vi ser frem til et godt samarbejde med både Vejdirektoratet, danske virksomheder og lokale myndigheder. Forhåbentlig kan det give Konsortiet værdifuld erfaring til fremtidige opgaver i Danmark,” siger Wilco Shouten, der er projektdirektør i det hollandske Konsortie.

Baggrund 
Vejdirektoratet bygger lige nu 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Tværvej ved Smørum. Vejarbejdet går for alvor i gang til marts og åbnes for trafik i 2015. Den samlede anlægssum er 1,1 mia. kroner.
Formålet med Frederikssundmotorvejen er at aflaste Frederikssundsvej, der er en af de mest trafikerede veje i landet, som ikke er udformet som motorvej eller motortrafikvej. Det skaber massive bilkøer og forsinkelser i myldretiden. Dertil kommer et stort antal trafikuheld på strækningen. Motorvejen vil samtidig skabe sammenhæng med det øvrige motorvejsnet omkring hovedstaden og give en bedre og sikrere trafikafvikling i hele regionen.

Vedhæftet er et oversigtskort over projektet med de enkelte entrepriser indtegnet. Kortet kan frit benyttes til redaktionel omtale.

Yderligere oplysninger:
Anlægsdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet,
tlf.: 7244 3004, m12@vd.dk  
 
Underdirektør Per Semmling, Pihl A/S,
tlf.: 4527 7200
Pressekontakt: Lisbeth K. Volf, Pihl A/S,
tlf.: 3038 9707, lkv@pihl-as.dk   

Projektdirektør Wilco Schouten, Konsortiet TBI Infra B.V. & Van Gelder B.V.,
tlf.: +316 5324 3269, wschouten@vangelder.com
Oprettet
11-03-2013.
Senest opdateret
11-03-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index