Søg
Pressemeddelelse

Svendborgsundbroen skærmes mod vildfarne skibe

Vejdirektoratet forbedrer sikringen af en af de trafikale livsnerver i det sydfynske.
02. marts 2015
​Hver dag pendler flere tusinde bilister over Svendborgsundbroen, der spiller en helt afgørende rolle i at binde trafikken sammen i det område, der omfatter Sydfyn, Tåsinge og Langeland.
 
Samtidig ligger broen i et farvand, der er meget besejlet af både små og større skibe. For at sikre at broen ikke bliver ramt af påsejlinger, der lukker den i lang tid - med alvorlige konsekvenser for den lokale trafik til følge – øger Vejdirektoratet nu sikringen af broen.
 
"Hvis et stort containerskib eller en færge påsejler en af Svendborgsundbroens bropiller, risikerer vi at skulle lukke broen længe. Det vil have store konsekvenser for de trafikanter på Tåsinge, Langeland og Sydfyn, der er afhængige af den til daglig. Derfor går vi nu i gang med at sikre broens piller mod påsejlinger. Man kan betragte det som en god forsikring – både for trafikanterne og for dem, der sejler under broen," siger Shahriar Honar, der er projektleder i Vejdirektoratet.
 
Helt konkret består sikringen i, at Vejdirektoratet anlægger nye rev af sand og sten et stykke fra bropillerne. Revene skal sætte store skibe på grund, hvis de er kommet ud af kurs og derfor risikerer at ramme broen. De fleste af de mindre skibe kan dog sejle henover revene. De mindre skibe kan ikke skade broen alvorligt, hvis de sejler ind i den.
 
Revene får ikke betydning for rederiernes daglige drift, da alle rev ligger udenfor sejlrenden. Kun, hvis skibene kommer ud af kurs, støder de på de nye rev. Det er kun mindre skibe, der kan sejle udenfor sejlrenden, der vil kunne opleve, at de er på vej ind mod et rev og derfor skal ændre kurs.
 
"Folk på vandet skal gøre som de plejer. Erhvervsskibe skal fortsat sejle i sejlrenden, der bliver liggende, hvor den er, og lystsejlere eller mindre skibe skal følge afmærkningerne på søkortene og bøjerne på vandet," fortæller Shahriar Honar.
 
Revene kommer ikke til at påvirke plante- og dyrelivet i Svendborgsund, og de vil heller ikke forhindre vandet i at strømme gennem sundet. Det viser en miljøscreening, Vejdirektoratet har gennemført.
 
Yderligere oplysninger
Shahriar Honar, projektleder, sho@vd.dk 2012 2334
Katinka Fischer-Nielsen, kommunikationskonsulent, kafn@vd.dk 7244 2319
 

Fakta:

  • Arbejdet med revene går i gang i slutningen af 2015 og bliver afsluttet i løbet af 2016.
  • Vejdirektoratet har endnu ikke fastlagt den præcise placering og størrelse af revene, og antallet af rev er heller ikke endeligt fastlagt.
  • Sandrevene bliver placeret vinkelret på broen. Hvert rev ligger på et areal på cirka 12x25 meter. Revene består af en kerne af sand, der bliver indkapslet i sten.
  • Revene er formet, så de ikke ødelægger et skib, der sejler på grund, men derimod løfter det op af vandet, så det stopper.
  • Overkanten af revet når enkelte steder helt op til en meter under havoverfladen. Når revene er færdige, bliver de derfor markeret, så skibe udenfor sejlrenden kan undgå at sejle på grund på revene. Det er Søfartsstyrelsen, der beslutter, hvordan revene skal markeres.
  • Undersøgelser af undergrunden viser blandt andet, hvor meget vægt den kan klare. Det har betydning for placering og størrelse af de nye rev.
 

 Linkliste

 
Oprettet
02-03-2015.
Senest opdateret
02-03-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index