Søg
Pressemeddelelse

Sydvendte ramper giver lettere adgang til motorvejen fra Skanderborg

Vejdirektoratet og Skanderborg Kommune går nu i gang med at anlægge nye sydvendte ramper fra tilslutningsanlæg 53 til Østjyske Motorvej. Det skaber bedre forbindelse mellem den sydlige del af Skanderborg og Østjyske Motorvej.
03. maj 2016
Et mangeårigt ønske fra Skanderborg Kommune går nu i opfyldelse.

Primo maj 2016 starter Vejdirektoratet med at anlægge nye sydvendte ramper ved tilslutningsanlæg 53 i Skanderborg Syd ved Vrold. Når ramperne er anlagt inden udgangen af 2017, kan trafikanterne fra Vroldvej komme mod syd ad Østjyske Motorvej.

 

Etablering af sydvendte ramper ved tilslutningsanlægget vil sikre en forbedret tilgængelighed til kommende erhvervsområder i den sydlige del af byen og reducere uvedkommende trafik gennem midtbyen i Skanderborg.

 

Projektet bliver en realitet med støtte fra den såkaldte med-finansieringspulje, en statslig pulje til kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet. De anslåede udgifter på 34 millioner kroner fordeles ligeligt mellem Skanderborg Kommune og staten.

 

”Vi har gennem flere år arbejdet på at få Staten til at finansiere en stor del af projektet, og jeg er glad for, at arbejdet nu går i gang. De sydvendte ramper er afgørende for, at vi kan tiltrække nye virksomheder til det store erhvervsområde i den sydlige del af Skanderborg, men de er også vigtige for afviklingen af trafikken generelt. Skanderborg har vokseværk, og der kommer flere og flere biler de kommende år. Ramperne vil hjælpe med til at lette trafikken i hele området,” fortæller borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde (S).

 

De nye sydvendte ramper var oprindelig planlagt tilsluttet nye rundkørsler på den overførte kommunale vej, Vroldvej.

 

Siden besluttede Vejdirektoratet og Skanderborg Kommune imidlertid at ændre det vestvendte kryds til et ureguleret kryds, hvor den sydvendte tilkørsel til motorvejen udføres som en såkaldt sløjferampe.


Hent et kort over projektet her.​​

 

Løsningen har en række umiddelbare fordele, hvoraf de væsentligste er:

 

·      Forbedret trafikafvikling (kapacitet), da trafikken fra Skanderborg mod E45 syd foregår via højresving, og derved uden gene for den øvrige trafik på Vroldvej

·      Reducering af anlægsudgiften

 

Vejdirektoratets projektleder Peter Sveistrup Kristensen er også ganske godt tilfreds med projektets endelige udformning og ser frem til, at arbejdet begynder ude i marken.

 

”Bedre adgangsforhold til motorvejen fra Skanderborg Syd har stået højt på den lokale ønskeliste i lang tid, og vi er glade for nu at kunne hjælpe ønsket med at gå i opfyldelse. Formålet med de kommunale medfinansieringsprojekter er netop at skabe bedre trafikale løsninger, og de nye sydvendte ramper i Skanderborg Syd styrker tilgængeligheden til motorvejen,” siger Peter Sveistrup Kristensen.

 

 

Yderligere oplysninger:

Planchef Bente Hornbæk, Skanderborg Kommune: 2085 4265

Peter Sveistrup Kristensen, projektleder: 7244 2537, pks@vd.dk

Kim Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dk​

Oprettet
03-05-2016.
Senest opdateret
03-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index