Søg
Pressemeddelelse

To mulige linjeføringer over Vestfyn er udpeget til videre analyser

Vejdirektoratet har optimeret to linjeføringer for den kommende jernbane over Vestfyn.
10. april 2015
​Placeringen af den kommende jernbane over Vestfyn er nu optimeret, så den i højere grad tager hensyn til de problemstillinger, der er på strækningen. Vejdirektoratet har justeret de oprindelige forslag til linjeføringer, og de skal nu undersøges nærmere i VVM-undersøgelsen.

Der arbejdes fortsat med to alternativer, hvor den ene linjeføring på det meste af strækningen løber på den nordlige side af motorvejen og den anden linjeføring forløber på det meste af strækningen på den sydlige side af motorvejen.

"Vi har arbejdet intenst på at forbedre de to linjeføringer fra forundersøgelsen, så banen kommer til at genere mindst muligt, men samtidig lever op til forudsætningerne i Timemodellen, som den kommende baneforbindelse jo bliver en vigtig del af," siger projektleder Leif Hald Pedersen fra Vejdirektoratet.

"I den indledende høringsrunde blev der rejst mange problemstillinger, og med de udpegede linjeføringer søger vi at imødekomme en del af dem blandt andet i forhold til Ravnebjerg og kirken og industrivirksomhederne i Ejby, " fortsætter Leif Hald Pedersen.

Den kommende bane over Vestfyn skal give en rejsetidsbesparelse for tog på 6,5 minutter og forkorte banen med cirka 4 km. Den skal etableres som en højhastighedsbane til 250 km/t. Samtidig skal banen ligge så tæt på motorvejen som muligt, så der etableres en samlet transportkorridor med henblik på at mindske de miljømæssige gener mest muligt.

Fremadrettet vil der ske det, at de to linjeføringsforslag vil blive vurderet nærmere i den videre proces for VVM-undersøgelsen. Det vil forventeligt medføre yderligere justeringer.

Der vil i den kommende tid finde en mere detaljeret projektering af forslagene sted, ligesom de vil blive udsat for mere detaljerede vurderinger af deres konsekvenser for bl.a. natur- og miljøforhold, arealindgreb, landskab og støj, samt beskrivelse af anlægsperiode.

VVM-undersøgelsen forventes færdig i første halvdel af 2016, hvor der vil blive offentliggjort en VVM-redegørelse med en efterfølgende offentlig høring og borgermøde.

Læs hele linjeføringsnotatet.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Leif Hald Pedersen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3606, mail: lhp@vd.dk
Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3078, mail: an6@vd.dk
Oprettet
10-04-2015.
Senest opdateret
10-04-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index