Søg
Pressemeddelelse

Trafikalt knudepunkt midt i stor byggeplads ved Kolding V

Der kører dagligt tusindvis af biler gennem rundkørslen ved Kolding Vest, som er et trafikalt knudepunkt i Kolding. Alligevel ligger rundkørslen for tiden midt i en stor aktiv byggeplads.
14. marts 2013
Der kører dagligt tusindvis af biler gennem rundkørslen ved Kolding Vest, som er et trafikalt knudepunkt for Kolding by samt både den Sønderjyske Motorvej og Esbjergmotorvejen. Alligevel ligger rundkørslen for tiden midt i en stor aktiv byggeplads.

Trafikanter i rundkørslen kan ikke undgå at se, at der foregår en masse aktivitet rundt om den eksisterende rundkørsel. Det er Vejdirektoratet, der bygger en ny og væsentligt større rundkørsel, for at fremme trafikafviklingen, så den bliver tidssvarende til nutidige og fremtidige trafikmængder.

Den daglige trafik afvikles i den gamle rundkørsel, mens der udgraves til ny vej, flyttes ledninger, sættes kantsten, bygges sand ind, klargøres til asfaltarbejde og meget andet. Den nye rundkørsel får en midterø med en diameter på 110 meter, hvilket er stort nok til at den gamle rundkørsel er placeret i den fremtidige midterø. Det er større end rundkørslen ved Kolding Ø, som har en midterødiameter på 100 meter.

”Det er en byggemæssig udfordring, at anlægge en stor rundkørsel uden om den eksisterende, og samtidig sikre tilfredsstillende trafikafvikling på et sted, hvor trafikanterne oplever kø i myldretiden. Planlægning af anlægsarbejdet skal sikre, at trafikafviklingen sker uden større gener”, forklarer projektleder i Vejdirektoratet, Annette Jørgensen.

Der har været mindre omlægninger af trafikken, på til- og frakørselsvejene til motorvejen, men overordnet set har trafikafviklingen foregået som hidtil.

Dog har cyklister ikke adgang på cykelstien mellem Birkedam og Stålvej i øjeblikket, da den eksisterende sti er ved at blive ombygget. Den nye sti bliver placeret samme sted som i dag, men lavere i terrænet på dele af stækningen.

Cykelstitunnel af byggeklodser
Der er netop blevet nedsat elementer til den nordlige af de to cykelstitunneller til cykelstien. Tunnellen bliver samlet på stedet som et puslespil af flere byggeklodser sat oven på en bund, som samlet udgør en fire meter bred tunnel med plads til den dobbeltrettede cykelsti. Store u-formede betonelementer på hver 22 ton fragtes på sættevogne til byggepladsen, hvor de sættes ned med bunden i vejret og støbes sammen til en samlet tunnel.

Den sydlige cykelstitunnel skal etableres efter samme princip. Herefter fjernes den oprindelige cykelstitunnel.

Midterø opbygges
Inden rundkørslen står færdig til sommer, skal den store midterø etableres. Ud over den gennemkørende cykelsti, skal der køres 15.000 kubikmeter jord ind i midterøen, for at etablere en høj, som kommer til at ligge i den vestlige side af rundkørslen.

Den anlægges så det ikke er muligt at kigge igennem rundkørslen, hvilket erfaringsmæssigt øger sikkerheden. De mange kubikmeter jord er overskudsjord fra byggeriet. I den sidste del af 2013 vil midterøen blive beplantet.

For mere information:
Projektleder i Vejdirektoratet, Annette Jørgensen, tlf.: 25323280
Den nye rundkørsels placering rundt om den gamle rundkørsel begynder at kunne ses
Kolding V

Det sidste element til cykelstitunnel vest for Stålvej nedsættes og særskilt kørespor mellem Stålvej og nordlig tilkørselsrampe til motorvejen tager form.
Kolding V
 

 Rundkørsel Kolding V

 
Oprettet
14-03-2013.
Senest opdateret
14-03-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index