Søg
Pressemeddelelse

Trafikanterne har taget godt imod de variable tavler ved Limfjordstunellen

Vejdirektoratet har gennemført en spørgekortundersøgelse blandt trafikanterne i Aalborgområdet. Den viser høj tilfredshed med de variable tavler, der er sat op omkring Limfjordstunellen.
26. september 2012
​82 % af respondenterne har svaret, at de generelt enten er tilfredse eller meget tilfredse med de variable tavler ved tunellen. Kun 4 % giver udtryk for, at de er utilfredse eller meget utilfredse med tavlerne.

Det er meget positivt at mere end 80 % af respondenterne vurderer, at de variable tavler har en positiv effekt i forhold til trafiksikkerhed og opmærksomhed. Når de variable tavler fortæller, at der er kø, bliver trafikanterne mere opmærksomme og 75 % svarer, at de sætter farten ned.

Generelt giver trafikanterne altså udtryk for tilfredshed med systemet. Vejdirektoratet har via undersøgelsen også modtaget en række kommentarer og forbedringsforslag til systemet. En del af disse er der allerede fulgt op på fx er skrifttyperne på informationstavlerne ændret og måden hastighedsbegrænsningen i Nørresundbytilkørslen styres på er ændret.

Undersøgelsen blev gennemført i maj måned, hvor Vejdirektoratet uddelte 4000 spørgerkort til trafikanterne for at undersøge, hvorvidt trafikanterne var tilfredse med de variable tavler på motorvejen omkring Limfjordstunellen. Vejdirektoratet har modtaget 1100 udfyldte spørgerkort retur, hvilket giver en rigtig god og tilstrækkelig svarprocent på over 25 %.

Der vil løbende blive fulgt op på og justeret på systemet. Vejdirektoratet vil også gå ind og undersøge, hvor meget systemet har været med til at forbedre trafikafviklingen fx ved at se på, om der er kommet et bedre flow i trafikken og mindre tid i køkørsel. Det vil blive gjort ud fra de data systemet indsamler om den reelle trafikafvikling sammenholdt med data fra før systemet blev etableret.

Evalueringsresultaterne fra anvendelse af variable tavler ved Limfjordstunellen vil bidrage til en øget viden i Danmark om anvendelse af Intelligente Transport Systemer (ITS) til at øge fremkommelighed og trafiksikkerhed til gavn for trafikanterne.
 
De variable tavler ved Limfjordstunellen blev installeret i 2011. For yderligere information om variable tavler og ITS i Aalborg se i  højre side.

Yderligere oplysninger:
Ingeniør Anders Bak Sørensen, tlf.: 7244 3047, mobil: 4124 5511, mail: ands@vd.dk 
 

 Gå til

 
Oprettet
26-09-2012.
Senest opdateret
26-09-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index