Søg
Pressemeddelelse

Trafikken på M4 flyttes ud i nødsporet

Vejdirektoratets udbygning af Motorring 4 går nu ind i en ny fase, hvor de nye kørespor skal anlægges i midterrabatten.
24. april 2013
​Derfor bliver trafikken flyttet midlertidigt ud i nødsporet i begge retninger. Samtidig vil den tilladte hastighed i perioder blive sat ned til 50 km/t på grund af arbejdskørsel.  
 
Omlægningen af trafikken forventes gennemført i tre etaper:

Første etape
Trafikken omlægges i begge retninger nord for tilslutningsanlæg <4> ved Albertslund i weekenden 4./5. maj.

Anden og tredje etape
På strækningen syd for tilslutningsanlæg <4> Albertslund omlægges trafikken på skift i først nordlig og derefter sydlig retning de efterfølgende weekender i maj.

Under hele forløbet vil der fortsat være to kørespor, men de vil være lidt smallere end hidtil. I og med nødsporet er taget i brug, vil vejens forløb desuden opleves anderledes for de mange daglige bilister, hvilket nok vil kræve lidt tilvænning. Der vil fortsat være oprettet midlertidige nødpladser langs motorvejen.

Arbejdskørsel giver lange perioder med 50 km/t
I forbindelse med at vejarbejdet nu flyttes ind i midterrabatten, vil der jævnligt være udkørsel med lastbiler direkte ud i det hurtige kørespor på vejen. I perioder med hyppige udkørsler er det af hensyn til sikkerheden nødvendigt lokalt at sænke den højeste tilladte hastighed fra 80 km/t til 50 km/t. I disse perioder må man forvente, at rejsetiden bliver noget længere end tidligere, og at myldretiden ind i mellem bliver forlænget.  

Arbejdsperioden med det ændrede vejforløb og periodevise hastighedsnedsættelser forventes at blive fra maj til oktober.

Beplantning ryddes
Selve arbejdet i midterrabatten vil foregå i flere omgange. Først ryddes den eksisterende beplantning. Dernæst skal der graves ud til de nye kørespor, og der skal lægges rør til afvanding af vejen. Det er især i forbindelse med gravearbejdet, at der vil være mange transporter til og fra midterrabatten, da overskudsjorden skal køres bort, og nye materialer til opbygning af vejen køres ind.

Overskudsjorden fra vejarbejdet bliver samtidig indbygget i støjvolde på begge sider af motorvejen.

Baggrund
Vejdirektoratet udbygger Motorring 4 (M4) mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen fra 2 til 3 kørespor i hver retning.

Vejarbejdet er fra foråret 2012 til efteråret 2014, hvor de ekstra vognbaner på den 4 km lange strækning åbner. Dermed forventes de daglige køproblemer i myldretiden på strækningen at blive løst.

Læs mere om projektet på www.vd.dk/m4   

Yderligere oplysninger:
Projektleder Christian Tolderlund, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3731
Oprettet
25-04-2013.
Senest opdateret
25-04-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index