Søg
Pressemeddelelse

Tre dage med sneglefart og spærring af kørespor på Vestmotorvejen og M4

Trafikken på Vestmotorvejen og Motorring 4 vil i dagene fra mandag den 13. juli til onsdag den 15. juli blive påvirket af særtransporter i aftentimerne. Særtransporterne vil medføre spærrede vejbaner og nedsat hastighed.
09. juli 2015
​Banedanmark skal over tre dage have fragtet i alt tre broelementer til Motorring 4, hvor der anlægges en ny 512 meter lang jernbanebro over Vallensbækgrenen. Der afgår hver dag én særtransport fra Korsør kl. 19.30, som kører direkte derfra til Vallensbæk. Transporten forventes at køre på motorvejen kl. 20.00 og ankommer til Vallensbækgrenen ca. kl. 22.30.

Ingen passage
På grund af de store og brede broelementer vil det ikke være muligt for personbiler eller lastbiler at passere særtransporten. Hver særtransport vil blive eskorteret af politiet, og vil køre med cirka 30 km/t. frem til destinationen ved Vallensbæk. Politiet vil ved udvalgte motorvejsoverkørsler dirigere trafikken således, at bagvedliggende kødannelser bliver afviklet på sikker vis.

Ved Ishøjsammenfletningen vil al trafik på motorvejen kortvarigt blive stoppet i begge retninger, mens særtransporten passerer.

Særtransporterne vil kunne give anledning til kø i alle tre dage i tidsrummet mellem kl. 19.00 og 22.30. Derfor opfordrer vi til, at trafikanter vælger andre tidspunkter til at benytte de berørte strækninger.

Operationen med særtransporter af broelementer forventes gentaget fra torsdag den 23. juli til lørdag den 25. juli i uge 30.

Spærring af kørespor på M4
Det inderste spor af Motorring 4 i nordgående retning vil i forbindelse med monteringen af broelementerne være spærret mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 19.00 til kl. 5.00 den følgende morgen, hvor spærringen af det inderste kørespor ophæves, og motorvejen genåbner for trafik i alle kørespor.

Spærring af motorvejen i sydgående retning
Næste totalspærring af Vallensbækgrenens kørespor foregår i weekenden fra fredag den 24. juli kl. 19.00 til mandag den 27. juli 2015 kl. 06.00. Her vil Vallensbækgrenen, strækningen fra Ishøj Stationsvej til og med Vallensbæk Sø være lukket for al trafik i sydgående retning.

Læs mere om jernbanebroprojektet på Banedanmarks hjemmeside.

Yderligere oplysninger:
Trafik: projektleder Peter Garborg, Vejdirektoratet, tlf.: 2070 7621, mail: pg3@vd.dk
Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078, mail: an6@vd.dk
Den nye bane København-Ringsted: Banedanmarks pressevagt, 8234 1313
Oprettet
13-07-2015.
Senest opdateret
13-07-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index