Søg
Pressemeddelelse

Tredje spor på Fynske Motorvej åbner i 2014 i stedet for i 2015

Hurtigt og effektivt anlægsarbejde på vestfyn betyder, at udvidelsen af motorvejen mellem Nørre Aaby og Middelfart står klar allerede i efteråret 2014 i stedet for i løbet af 2015
25. november 2013

En stram projektstyring og en effektiv vejarbejdsform - hvor byggeplads og trafik er adskilt - er årsagen til, at de nye spor nu kommer trafikanterne til gode tidligere end planlagt, fortæller projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet:

”Vejdirektoratet og entreprenørerne har i et samarbejde tilrettelagt arbejdet således, at vi allerede nu kan sige, at vi åbner for trafik i seks spor i efteråret 2014. Det nye tilslutningsanlæg ved Aulby åbner samtidig. Det er vi meget tilfredse med. På den måde får alle trafikanter gavn af vejen tidligere,” siger han.

Effektivt og hurtigt vejarbejde tilbage til marts
For få dage siden afsluttede Vejdirektoratet udbygningen af motorvejen i sydsiden. Og status er lige nu, at trafikanterne kan køre i tre spor mod Sjælland i sydsiden.

 

Henover vinteren ligger vejarbejdet stille, men som planen er nu, begynder det igen til marts 2014. Denne gang med udbygning i vejens nordside og fælles trafik i sydsiden. Faktisk er det præcis samme øvelse, som trafikanterne og Vejdirektoratet har været igennem i år – bare spejlvendt.

Med åbningen af seks spor i efteråret 2014 mangler der stadig at blive lagt det sidste lag slidlag på strækningen. Det arbejde vil foregå i forsommeren 2015, hovedsagligt som natarbejde med små konsekvenser for trafikken.

Minister: Tilfreds med den tidlige færdiggørelse
Transportminister Pia Olsen Dyhr er tilfreds med den tidligere færdiggørelse af de seks spor:

”Med udbygningen af motorvejens sydside i november kan juletrafikken køre på E20 på Fyn uden at skulle belastes for meget af det omfattende anlægsarbejde. Men på den lange bane er det selvfølgelig endnu vigtigere, at den færdige vejudvidelse står klar allerede til næste år.

Vestfynske Motorvej har længe været en strækning med store kapacitetsproblemer. Nu får vi løst op for de mange flaskehalse, og så endda tidligere end forventet. Det er en god ting for de mange danskere, der hver dag færdes på denne strækning,” siger hun.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Mike Boesen, tlf.: 7244 2261, e-mail: mik@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032, e-mail: man@vd.dk

Oprettet
25-11-2013.
Senest opdateret
21-08-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index