Søg
Pressemeddelelse

Udskudt arbejde på Aggersundbroen kan gå i gang til sommer

Det udsatte vedligeholdelsesarbejde på Aggersundbroen er nu klar til at blive sat i gang til maj. Aggersundbroen skal gennemgå en grundig renovering af brodækket og fugtisoleringen, så den kan holde i 30 år endnu.
20. februar 2015
Vejdirektoratet skulle have udført arbejdet sidste sommer, men udsatte arbejdet i et år efter ønske fra kommuner og landbrug i regionen, da man var bekymret for de konsekvenser, arbejdet ville få for trafikken over den centrale bro. Efter møder mellem Vejdirektoratet og repræsentanter fra henholdsvis kommuner, landbrug og erhverv i regionen er der nu fuld opbakning til planerne for broarbejdet den kommende sommer.
 
Senest er der holdt møde med landbruget, hvor AgriNord, LandboNord og Bejstrup Maskinstation, sammen med Vejdirektoratet, gennemgik detaljerne i tidsplanen, for at finde det rette tidspunkt at begynde arbejdet, så færrest muligt transporter i landbrugets bredeste køretøjer skal køre den lange omvej.


Aggersundbroen skal renoveres. Klik på billedet for høj opløsning.
 
De nye arbejdsplaner betyder, at arbejdet med udskiftning af broens belægning udføres i maj og juni. Derefter holder arbejdet på broen pause i juli og august, så blandt andet landbrugs- og ferietrafikken ikke bliver generet. Til slut udskiftes fortovsbelægningen i september.
 
Hensyn til landbruget
"Vi har haft et godt samarbejde for at finde en fornuftig løsning for alle parter, så vilkårene for vores nødvendige vedligeholdelse og trafikken over Aggersund kan ske på en god og sikker måde og med fortsat dialog. Det gælder også hensynet til de særlige forhold, der er omkring de brede landbrugskøretøjer," siger Iben Maag, der er projektchef i Vejdirektoratet.
 
Mens man arbejder med at udskifte belægningen vil der kun være én vejbane over broen, og trafikken bliver styret af et midlertidigt lyssignal. Det kan give kø ved broen på travle tidspunkter. Under arbejdet i maj og juni vil der desuden være en generel begrænsning på bredden af køretøjer på højst 3 meter. Der vil dog med 3-4 ugers mellemrum blive kortvarig mulighed for passage med bredere køretøjer. Vejdirektoratet vil udsende de nærmere tidpunkter i samarbejde med kommuner, LandboNord og AgriNord.
 
Køretøjer på op til 3,2 meter i bredden kan i hele perioden krydse broen. Det kan dog kun ske udenfor myldretiden efter nærmere aftale med brovagten og med meget langsom og forsigtig kørsel. Den normale trafik på op til 2,6 meter i bredden - herunder lastbiler - vil kunne krydse broen i hele perioden uden problemer. Der vil dog komme enkelte nætter i slutningen af juni, hvor det vil være nødvendigt at spærre broen helt.
 
Af hensyn til trafikafviklingen vil broen i perioderne med broarbejde kun åbnes for skibstrafik én gang i timen, mens arbejdet foregår. Normalt åbnes broen hver halve time.
 
Træf de nødvendige forholdsregler
"Med denne løsning har alle trafikanter og de berørte virksomheder i regionen nu mulighed for at træffe deres forholdsregler, inden arbejdet begynder. Vi håber på omgivelsernes forståelse for, at et omfattende arbejde af denne type kræver en del plads, og lidt mere tålmodighed fra trafikanternes side, og vi forsøger naturligvis at gøre os færdige derude så hurtigt som muligt," siger Iben Maag.
 
Vejdirektoratet vil i samarbejde med kommunerne samt AgriNord og LandboNord løbende fortælle om, hvordan arbejdet skrider frem, og hvornår der er åbent for de brede køretøjer, spærringer m.m. Det sker via de respektive hjemmesider og via dags- og ugeaviserne.
 
Fakta om vedligeholdelsen af Aggersundbroen
  • Udskiftning af brobelægning i maj og juni. Pause i arbejdet i juli og august.
  • Udskiftning af fortovsbelægning i september
  • I perioden med arbejde vil der kun være én vejbane over broen. Trafikken styres af et midlertidigt lyssignal
  • Maj-juni: Køretøjer på max 3 meter i bredden. Dog perioder med mulighed for passage med bredere køretøjer
  • Køretøjer på op til 3,2 meter i bredden kan krydse broen udenfor myldretiden efter nærmere aftale med brovagten
  • Broen åbnes for skibstrafik én gang i timen i arbejdsperioden
Yderligere oplysninger:
Fagprojektleder Christian Bugge, Vejdirektoratet, tlf. : 7244 2298
Projektchef Iben Maag, Vejdirektoratet, tlf. : 7244 7524
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621
Oprettet
20-02-2015.
Senest opdateret
20-02-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index