Søg
Pressemeddelelse

Vejbelysning skal reducere antallet af ulykker på Rute 22 mellem Slagelse og Kalundborg

Der sker forholdsvis mange ulykker i og omkring Havrebjerg og Løve på strækningen mellem Slagelse og Kalundborg, og en stor del af ulykkerne sker efter mørkets frembrud.
24. september 2014

​Vejdirektoratet vil nu øge den præventive indsats for at bringe antallet af ulykker ned.

Langs hovedlandevejen (rute 22) er der mange mindre veje og udkørsler, der ikke er oplyste, overgangen til byzone i Havrebjerg er utydelig, og delstrækningerne igennem både Havrebjerg og Løve er meget mørke. Ligeledes fremstår krydsene nord for Løve på Høng Landevej ved Slagelsevej og Davrekildevej mørke.

Derfor går Vejdirektoratet i gang med at etablere vejbelysning igennem Havrebjerg på Kalundborgvej og nord for Løve på Høng Landevej, med henblik på at tydeliggøre disse kryds og dermed mindske antallet af mørkeulykker.

"Over en 5 års periode er der sket 11 mørkeuheld på strækningen, og næsten alle uheld er sket i ubelyste byzoner. Det er mange uheld," siger Søren Vang, projektleder i Vejdirektoratet. "Generelt bliver der kørt for stærkt på strækningen, og det kombineret med, at trafikanterne ikke kan se vejforløbet og sidevejene er en farlig kombination".

"Med vejbelysningen bliver det nemmere for trafikanterne at se de bløde trafikanter – cyklister og fodgængere – samt at orientere sig om trafikken fra sidevejene," fortsætter Søren Vang.

Der blev i 2011 etableret rumleriller på rute 22 som en indsats der skal gøre uopmærksomme trafikanter, opmærksom på at de krydser midterlinjen og kører over i den modgående kørselsretning.

Vejdirektoratet forventer at være færdig med etableringen af vejbelysning på strækningen med udgangen af oktober måned.

Yderligere oplysninger:
Søren Vang, projektleder i Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2941, mail: svap@vd.dk
Anne-Mette Nyhuus, pressemedarbejder i Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078, mail: an6@vd.dk

Faktaboks med type af mørkeuheld perioden 2007-2012:


Total mørkeuheld           11
Personskadeuheld          6
Materielskadeuheld         5
Dræbte                               0
Alvorlig tilskadekomne    7
Let tilskadekomne           1

Havrebjerg i Slagelse Kommune:
Lokal belysning af kryds på Kalundborgvej hvor Krængerupvej, Ålykkevej og Jordbrovej belyses. Busstoppestederne i retning mod Kalundborg og Slagelse vil også blive belyst.Havrebjerg.png
Havrebjerg.png

Løve i Kalundborg Kommune:
Lokal belysning af krydsene på Høng Landevej hvor Slagelsevej, Davrekildevej og Løve Landevej belyses. Busstoppested i retning mod Kalundborg vil blive belyst.

Løve.png

Oprettet
24-09-2014.
Senest opdateret
24-09-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index