Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet anlægger cykelsti mellem Mollerup og Linå

Vejdirektoratet anlægger nu det sidste stykke cykelsti, der mangler mellem Flensted og Silkeborg på rute 15.
22. marts 2013

​Den nye cykelsti mellem Mollerup og Linå giver cyklister fra Flensted mulighed for at cykle hele vejen til Silkeborg, uden at de skal køre ud blandt bilerne på hovedlandevejen.

 

Projektet omfatter anlæggelse af cykelstien som 2 meter brede enkeltrettede stier i hver side af vejen. De er adskilt fra vejbanen af en 1,5 meter bred rabat. Gennem Mollerup bliver cykelstierne anlagt i niveau med vejen. Entreprenøren H. & R. Jokumsen udfører arbejdet for Vejdirektoratet.

Arbejdet med cykelstierne går i gang i begyndelsen af april, hvis vejret arter sig, og det står på sommeren og efteråret over. Efter planen ligger cykelstierne færdige sidst i oktober 2013.

Øget sikkerhed for bløde trafikanter
Cykelstierne er længe ventet, og de bliver en stor forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu endelig kan komme i gang med at etablere cykelstierne. De har været efterspurgt længe,” siger projektleder Peter Sveistrup Kristensen.

Der kører i gennemsnit 13.500 biler på Linåvej i døgnet. Linåvej er 8 meter bred, hvilket ikke levner meget plads til cyklisterne i vejsiden.

Anlægsarbejde kan give trafikproblemer
Anlægsarbejdet bliver omfattende, og derfor må trafikanter og beboere langs Linåvej væbne sig med tålmodighed og forberede sig på, at der kan blive gener. Vejdirektoratet og entreprenøren vil bestræbe sig på at informere om trafikomlægninger og lignende i god tid.

”Vi kan ikke undgå, at der bliver problemer for trafikken og dem, der bor langs vejen. Vi håber derfor, at trafikanter og naboer vil vise forståelse for entreprenørens arbejde, og vi gør hvad vi kan for at mindske generne,” fortæller projektleder Peter Sveistrup Kristensen.

Samtidig med at Vejdirektoratet anlægger cykelstien, skal en del forsyningsledninger ny- eller omlægges, fx el- tele- og vandledninger.

Silkeborg Museum vil desuden benytte gravearbejdet til at undersøge forskellige lokaliteter på strækningen. Museet begynder på arbejdet så snart som muligt.

Yderligere oplysninger
Peter Svejstrup Kristensen, projektleder tlf. 72 44 25 37, pks@vd.dk

eller
Katinka Fischer-Nielsen, kommunikationsmedarbejder tlf. 72 44 23 19, kafn@vd.dk

 

 Cykelstiprojekt

 
Oprettet
22-03-2013.
Senest opdateret
22-03-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index