Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet anlægger ny cykelsti ved Karlskov syd for Give

Vejdirektoratet anlægger nu en cirka én km lang dobbeltrettet cykelsti på Billundvej mellem Høgelundvej mod syd og Karlskov Skolevej mod nord. Arbejdet går i gang nu og skal efter planen være færdigt ved udgangen af oktober 2013.
14. august 2013
​Cykelstien er 2,5 m bred og er placeret i den vestlige side af Billundvej - adskilt fra vejbanen af en cirka 3,5 m bred skillerabat.

Cykelstien har været et stort ønske fra lokalområdet og vil betyde en forbedring af sikkerheden for cyklisterne. Billundvej er smal og meget trafikeret, og stien vil derfor give især skolebørn fra oplandet omkring Høgelundvej en mere sikker skolevej.

Anlægsarbejdet kan give gener
Selvom strækningen med anlægsarbejde kun er cirka én km lang, kan arbejdet ikke undgå at genere trafikanterne - især på den nordligste del af strækningen.

”Der kommer hastighedsbegrænsning på strækningen, så vi kan desværre ikke helt undgå at genere trafikanterne. Vi håber dog, at både trafikanterne og naboerne vil vise forståelse for entreprenørens arbejde. Vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne,” fortæller projektleder i Vejdirektoratet Peter Sveistrup Kristensen.

Samtidig med at Vejdirektoratet anlægger cykelstien, skal forsyningsledninger ny- eller omlægges – i dette tilfælde omfatter det el-, tele- og vandledninger.

Arkæologer fra Vejle Museum vil også holde øje med arbejdet for at se, om der er spor efter forhistorisk aktivitet.

Yderligere oplysninger
Peter Sveistrup Kristensen, projektleder, tlf. 7244 2537, pks@vd.dk  
Jane Birch Larsen, kommunikationsmedarbejder, tlf. 7244 2318/ 4123 5592, jbi@vd.dk
Oprettet
14-08-2013.
Senest opdateret
14-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index