Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet er i fuld gang med det indledende arbejde med Holstebromotorvejen

Den 25. april besluttede Folketinget den overordnede linjeføring af Holstebromotorvejen, og den 2. maj faldt den første del af finansieringen også på plads. Dermed fik Vejdirektoratet grønt lys til at begynde arbejdet med det omfattende motorvejsprojekt.
28. maj 2013
​Vejdirektoratet har siden begyndelsen af maj derfor arbejdet på højtryk for at sætte det rigtige hold af medarbejdere og få kigget nærmere på den store udfordring.
 
Søren Andersen, projektchef i Vejdirektoratet, er glad for at arbejdet med projektet nu er begyndt:
 
”Vi har glædet os til at komme i gang med opgaven, som vi nu har kastet os over med stor iver. Vi står over for et stort projekt, men vi er klar til udfordringen,” siger han.
 
Travlhed i Vejdirektoratet
De omkring 40 kilometer motorvej fra Herning til Holstebro omfatter også en motorvejsforbindelse til det kommende sygehus ved Gødstrup. Den del af projektet skal stå færdigt med sygehusets åbning i 2017. Resten af motorvejen skal stå færdig i 2018. Med omkring 40 kilometer helt ny motorvej og alt, hvad der hører til af broer og hele otte tilslutningsanlæg med mere, så det er en skarp tidsplan, fortæller Søren Andersen:
 
”Nye motorveje betyder altid meget for mange mennesker. Men denne gang har vi lige det ekstra krydderi, at vores vej også er adgangen til et sygehus, som skal bruges af hele Midt- og Vestjylland. Det betyder for os, at vi har et stort fokus på tidsplanerne,” fortæller han.
 
De næste skridt
Det altafgørende spørgsmål for alle borgere, der bor i nærheden eller lige ved den kommende motorvej er naturligvis, hvad konsekvenserne bliver for dem og deres ejendom. Det erkender Søren Andersen, der samtidig opfordrer til tålmodighed, selvom det kan være svært.
 
”Vi er helt med på, hvad der optager borgerne i området, nemlig om motorvejen kommer til at gå i deres baghave. Det kan vi desværre ikke sige mere præcist endnu, men lige så snart vi kan, så inddrager vi alle berørte borgere i processen,” siger Søren Andersen.
 
Når der skal eksproprieres ejendom til en ny vej, træder Ekspropriations-kommissionen til. Det er nemlig ikke Vejdirektoratet, der eksproprierer borgerne. Det gør Ekspropriationskommissionen, der er en uafhængig instans. Det er samme kommission, der skal godkende Vejdirektoratets forslag til, hvor vejen skal bygges. Først når vejens forløb er godkendt, ligger det helt fast, hvem der bliver berørt af den nye motorvej.
 
Første skridt bliver den såkaldte linjebesigtigelse, hvor Vejdirektoratet skal præsentere vejen for Kommissionen og for borgerne. Det sker omkring årsskiftet 2013/2014. Til linjebesigtigelsen kan borgerne give deres mening til kende om vejprojektet over for Kommissionen.
 
Der går til gengæld et godt stykke tid før maskinerne begynder at arbejde med selve motorvejsbyggeriet. Først i 2015 vil de første gravemaskiner rulle ud i området.
 
Informationsmøde i Aulum
Det er vigtigt for Vejdirektoratet, at borgerne og andre interesserede bliver så godt oplyst som muligt. Derfor vil Vejdirektoratet afholde et informationsmøde torsdag den 27. juni i Aulum. På mødet vil Vejdirektoratet præsentere projektet med den meget brede pensel, hvor et vigtigt punkt på dagordenen bliver, hvordan ekspropriationsprocessen forløber. Vejdirektoratet vil snarest informere nærmere om tidspunkt og adresse for informationsmødet.
 
På Vejdirektoratets projekthjemmeside www.vejdirektoratet.dk/holstebromotorvejen kan alle interesserede følge med i motorvejsprojektet.
 

Overordnet tidsplan for Holstebromotorvejen:

 • 2. maj 2013: Vedtagelse af Aktstykke nr. 85 giver Vejdirektoratet grønt lys til at begynde detailprojektering og andet indledende arbejde
 • 27. juni 2013: Informationsmøde i Aulum for alle interesserede
 • Sommer/efterår 2013: Geotekniske undersøgelser, opmålinger i marken, arkæologiske undersøgelser
 • Efteråret 2013: Forventet vedtagelse af anlægslov
 • Årsskiftet 2013/2014: Linjebesigtigelse
 • Årsskiftet 2014 – 2015: Ekspropriationer
 • 2015 – 2018: Anlægsarbejder
 • Forår 2017: Vejforbindelse til sygehuset i Gødstrup åbner
 • 2018: Hele motorvejen åbner
 
Fakta om Holstebromotorvejen:
 • Holstebromotorvejen etableres som motorvej i en linjeføring fra Holstebro N til Sinding nordvest for Herning og videre som motorvej på vejforbindelsen til Gødstrup frem til krydsningen ved rute 15. Der etableres ved krydsningen ved rute 15 en sammenkobling mellem motorvejsforbindelsen til Gødstrup og den eksisterende motortrafikvej syd om Herning. I Holstebro etableres en forlængelse af Nordre Ringvej til Vilhelmsborgvej. Hele motorvejen er omkring 40 kilometer lang.
 • Anlægsbevillingen for den samlede løsning er 3.855 mio. kr., som dækkes af Infrastrukturfonden med 3.403 mio. kr. samt midlerne fra Vækstplan DK på op til 452 mio. kr.
 • Vejforbindelsen til sygehuset i Gødstrup forventes at kunne åbne i 2017. Hele motorvejen forventes at kunne åbne i 2018.
 • Motorvejsprojekter bygges med hjemmel i anlægslove, der vedtages i Folketinget. Anlægsloven for Holstebromotovejen forventes først vedtaget til efteråret. For at komme i gang med arbejdet, har det derfor været nødvendigt at tildele Vejdirektoratet de første midler via et aktstykke vedtaget af Folketingets Finansudvalg. Et aktstykke muliggør en tidlig bevilling, inden anlægsloven er vedtaget.

Kort: Linjeføring ifølge trafikaftale.
 

Yderligere oplysninger og kommentarer
Projektchef Søren Andersen, 7244 2444, soan@vd.dk.
Kommunikationsmedarbejder Bjørn Kock Sørensen, 7244 2316, bjks@vd.dk

 

 Kort med linjeføringen

 
Oprettet
28-05-2013.
Senest opdateret
28-05-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index