Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet fjerner sort plet i Vojens

I den østlige ende af Vojens ombygger Vejdirektoratet nu krydset Østergade/Ribevej for at gøre det mere sikkert for bilisterne at komme gennem krydset.
18. september 2013
Bilisterne holder i dag i to baner på Østergade for at komme hurtigere ud på Ribevej mod henholdsvis vest og øst. Dette har vanskeliggjort oversigtsforholdene, og der har derfor har været en del uheld i krydset. Krydset er derfor kategoriseret som en sort plet. Det bliver der nu rettet op på.

Ombygget kryds øger trafiksikkerhed
I midten af september starter entreprenøren arbejdet med at etablere en højresvingsbane fra Østergade mod øst til Ribevej. Det betyder at bilisterne fra Østergade, der skal ad Ribevej mod Haderslev i fremtiden, skal flette med de trafikanter, der kører på landevejen fra vest mod øst.

Dermed vil det kun være de bilister, der skal dreje til venstre mod vest ad Ribevej, der kommer ud i selve krydset fra Østergade. Der ændres ikke på forholdene for cyklisterne på strækningen. De vil, som i dag, køre på dobbeltrettet cykelsti syd for vejen og ind i Vojens langs Østergade syd for krydset.

Antallet af uheld minimeres
Med det ombyggede kryds forventer projektleder i Vejdirektoratet Annette Jørgensen, at antallet af uheld på stedet minimeres:

”Vores forventning er, at det bliver mere sikkert at færdes i krydset, da vi fjerner en af de vigtigste årsager til uheldene, nemlig muligheden for at placere sig i to baner og hermed de dårlige oversigtsforhold. Med arbejdet får vi bugt med endnu en sort plet. Det er meget tilfredsstillende,” siger hun.

Ombygningen er færdig midt i november måned. Vejdirektoratet henstiller til, at trafikanterne tager hensyn til hinanden og til vejarbejderne i anlægsperioden. Der vil i dele af perioden være hastighedsnedsættelse gennem krydset.

Yderligere oplysninger:
Projektleder, Annette Jørgensen, tlf.: 2532 3280, email: ajor@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, tlf.: 7244 2316, email: bjks@vd.dk
Oprettet
18-09-2013.
Senest opdateret
23-09-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index