Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet fjerner sort plet ved Hessellundvej og Herningvej ved Karup

Krydset ved Hessellundvej og Herningvej umiddelbart syd for Karup ombygges nu til en rundkørsel.
27. august 2014
På grund af trafikmængden og den høje hastighed på Herningvej er det til tider svært at komme ud fra Hessellundvej samt at foretage venstresving fra syd mod lufthavnen. Det har medført, at der sker flere uheld end forventet.
 
Krydset er derfor blevet udpeget som en sort plet, der skal gøres mere trafiksikker. Derfor bygger Vejdirektoratet en rundkørsel på stedet.
 
"Den nye rundkørsel forbedrer trafiksikkerheden markant, da det netop bliver meget nemmere at komme ud fra Hessellundvej og dreje til venstre mod lufthavnen," fortæller projektleder i Vejdirektoratet, Dorthe Hvid og fortsætter: "Derudover sænker rundkørslen også hastigheden på Herningvej, hvilket også er godt for sikkerheden."
 
Rundkørslen bliver udstyret både med traditionelle lysmaster, men også med LED-lys i stenene i midterøen. På den måde bliver trafiksikkerheden højnet mest muligt, da oversigtsforholdende i rundkørslen bliver gode.
 
Entreprenøren er begyndt arbejdet med at anlægge en midlertidig vej på østsiden af rundkørslen. Når den er klar i løbet af næste uge, betyder det, at trafikken kan køre med så få gener som muligt under anlægsarbejdet med rundkørslens østlige del.
 
Når den vestlige side af rundkørslen skal udføres, kan det ikke undgås at der bliver noget omkørsel for de trafikanter, der kommer fra Hessellundvej.
 
Vejdirektorat beder om forståelse for generne i forbindelse med vejarbejdet og henstiller til, at der bliver vist hensyn til de folk, som arbejder på vejen og til de andre trafikanter.
 
Rundkørslen forventes at være færdig i slutningen af 2014.
 
For mere information
Projektleder Dorthe Hvid, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2797, dhv@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, Vejdirektoratet, 7244 2316, bjks@vd.dk
 
Hent et luftfoto der viser den færdige rundkørsel
Oprettet
27-08-2014.
Senest opdateret
27-08-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index