Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet går i dialog om milliardudbud

Nu inviterer Vejdirektoratet entreprenører til at give input til det kommende drifts- og vedligeholdelsesudbud.
22. maj 2015

Vejdirektoratet regner med at sende sine drifts- og vedligeholdelsesopgaver ud i et stort samlet udbud i 2017. Nu inviterer de entreprenørerne til at give input til, hvordan den kommende Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesudbud skal designes.

Vejdirektoratet vil gerne i dialog med en række entreprenører for at høre, hvordan de har oplevet de to forrige samlede udbud. Input fra entreprenørerne skal være med til at forme rammerne for Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesudbud i 2017.

"Vi vil gerne designe et udbud, der er optimalt i forhold til markedet, og som giver os - og dermed også samfundet - mest muligt for pengene," siger drifts- og vedligeholdelseschef i Vejdirektoratet Michael Ebbesen.

billede.jpg

Vejdirektoratet vil nemlig gerne give entreprenørerne størst mulig fleksibilitet, så de kan udnytte virksomhedens produktionsapparat bedst muligt.
 
"Det er entreprenørerne, der bedst ved, hvordan de enkelte vejarbejder skal udføres. Derfor bør de naturligvis spille en central rolle i udformningen af udbuddet," fortæller Michael Ebbesen. Men af hensyn til trafikafviklingen sætter Vejdirektoratet nogle begrænsninger for, hvornår og hvor hurtigt det enkelte vejarbejde skal udføres.
 
Vejdirektoratet kan udbyde de mange kontrakter samtidigt, fordi de eksisterende drifts- og vedligeholdelseskontrakter udløber med udgangen af 2017.
Det nye udbud vil indeholde mellem 400 og 500 kontrakter, og Vejdirektoratet regner med, at kontrakterne vil have en samlet værdi af ca. 1,2 mia. kroner om året. Det endelige beløb afhænger af den politiske bevilling.
 
Vejdirektoratet opfordrer andre interesserede entreprenører til at sende deres input til: udbud2017@vd.dk.
 
Når Vejdirektoratet er kommet nærmere det kommende udbud i 2017, vil vi igen involvere de relevante aktører i form af informations- og orienteringsmøder.
 

Fakta
• Vejdirektoratet forventer, at udbudsstrategien vil ligge klar frem mod årsskiftet, og at udformningen af udbudsmaterialet vil tage det meste af 2016.
• Primo 2017 udbydes arbejderne med licitation medio 2017, og kontraktindgåelse vil ske derefter. Kontakterne starter op den 1. januar 2018.
• Du kan læse mere om udbuddet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Yderligere oplysninger
Kommunikationskonsulent Rikke Liebst, telefon: +45 2570 3056, rili@vd.dk, Twitter: @rikkeliebst
Områdechef, Drift- og vedligeholdelse, Michael Ebbesen, telefon: +45 21712137, mie@vd.dk, Twitter: @MieMichael
 

 Links

 
Oprettet
22-05-2015.
Senest opdateret
22-05-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index