Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet gør det lettere at køre med modulvogntog

Gennem en række tiltag gør Vejdirektoratet det nu nemmere for enkeltvirksomheder og transportcentre at komme med i forsøget med modulvogntog.
10. januar 2014

​Forsøget har eksisteret siden 2009 og beror på den forudsætning, at virksomhederne selv skal sørge for finansieringen af de omkostninger, der er ved at forberede vejstrækningen mellem virksomheden og det etablerede rutenet til kørsel med modulvogntog.


Vejdirektoratet kan nu hjælpe virksomhederne med otte specifikke tiltag, der skal gøre det nemmere for dem at komme igennem godkendelsesproceduren:

Vejledning til kommunerne. Vejdirektoratet har udformet en opdateret og udvidet vejledning til kommunal sagsbehandling af ansøgningerne.

Indledende screening af vejnettet. Vejdirektoratet tilbyder at screene det berørte vejnet for at identificere problematiske lokaliteter.

Standardisering af tiltag. For at lette processen er der udarbejdet et katalog med typeeksempler på de mest almindelige ombygninger.

Differentieret tilladelse til flere vogntyper. Der vil i fremtiden kunne blive tildelt fire typer tilladelser afhængig af modulvogntypernes størrelse.

Tilladelser med tidsafgrænsning. Der bliver givet mulighed for tidsafgrænsede tilladelser hvor kørsel hele døgnet ikke kan godkendes.

Mulighed for differentierede hastigheder. Der er etableret en praksis, der giver muligheder for at dimensionere særlige strækninger til kørsel med lavere hastigheder end 15 km/t.

Lempelse af krav til overholdelse af vognbaneafgrænsning. Vejdirektoratet vil i særlige tilfælde, efter aftale med politiet, kunne give tilladelse til overskridelse af vognbanelinjer i forbindelse med kørsel gennem for eksempel tosporede rundkørsler.

Lettere adgang til data om rutenet. Vejdirektoratet har udarbejdet et zoombart kort for modulvogntogsnettet.

Læs nærmere herom på vd.dk/modulvogntog

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Mads Holm-Petersen, tlf.: 7244 2610, mail: mho@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032, mail: man@vd.dk

Oprettet
10-01-2014.
Senest opdateret
10-01-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index