Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet genoptager ombygning af vejkryds øst for Vojens

Vejdirektoratet genoptager i august arbejdet med at ombygge krydset ved Volbrovej og Ribevej øst for Vojens, så det bliver mere sikkert at krydse Ribevej for de bløde trafikanter.
04. juli 2014
Selve anlægsarbejdet skulle have været begyndt i starten af maj, men Vejdirektoratet og Haderslev Kommune blev enige om at afvente et informationsmøde den 19. juni, da mange lokale borgere havde ytret ønske om en helt anden løsning ved krydset.

Borgerne ønskede sig eksempelvis en tunnelløsning på stedet eller et udbygget stinet i området. Men da de løsninger vil blive meget dyrere, end den allerede aftalte løsning med krydsningsheller, kan ønskerne ikke imødekommes fra Vejdirektoratets side, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Annette Jørgensen:

”Vi vil altid gerne lytte til borgernes behov og ønsker, og derfor besluttede vi at udskyde byggeriet. Men i det her tilfælde måtte vi desværre sige nej, da tunnelløsningen eller udbygget stinet ikke kunne finansieres inden for de midler, der er afsat til ombygningen af krydset,” siger Annette Jørgensen.

Cykelsti på Ribevej også for dyr
Efter borgermødet den 19. juni har Haderslev Kommune spurgt Vejdirektoratet, om det er muligt at bruge de allerede afsatte midler til en cykelsti på Ribevej i stedet for den allerede aftalte krydsombygning. På den måde kunne passagen ved slagterigrunden udnyttes fuldt ud allerede nu, mente kommunen.

Men den løsning er også dyrere end den planlagt krydsning, forklarer Annette Jørgensen.

”Midlerne rækker ikke. En cykelsti på Ribevej frem til slagterigrunden vil være væsentligt dyrere, så det kan vi ikke imødekomme,” siger hun.

Desuden er der allerede brugt midler til at projektere det aftalte projekt, og der er indgået aftale med en entreprenør.
 
Men selvom hverken tunnelforslag eller ny cykelsti i stedet for krydsningsløsning ved Volbrovej ikke kan blive til noget nu, så er det planlagte projekt et rigtig godt projekt, forklarer Annette Jørgensen:

”Det er vigtigt at understrege, at lignende heller er afprøvet mange andre steder i landet. Og de har en dokumenteret effekt, når vi taler øget trafiksikkerhed,” uddyber Annette Jørgensen.

Den planlagte løsning er god for trafiksikkerheden
Den planlagte krydsløsning vil uafhængig af en eventuel cykelsti i nordsiden af Ribevej være en stor fordel for bløde trafikanter, der skal mod Haderslev.

Desuden indeholder krydsløsningen også en bred stiforbindelse fra Volbrovej mod vest, der nu er forberedt til en eventuel kommende cykelsti langs Ribevej til jernbanebroen ved slagterigrunden.

På den måde gør Vejdirektoratets planlagte krydsløsning det sikrere for de bløde trafikanter her og nu, men peger samtidig meningsfuldt frem mod en eventuel forlængelse af stien mod Vojens.

Yderligere oplysninger
Anja Erfelt Poulsen, 7244 3743, aea@vd.dk
På grund af ferie er Anja Erfelt Poulsen kontaktperson istedet for Annette Jørgensen.
Oprettet
04-07-2014.
Senest opdateret
04-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index