Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet giver fynske børn en mere sikker skolevej

I Ørbæk på Fyn er Vejdirektoratet i fuld gang med at gøre krydset mellem Hulvejen og Hovedgaden bedre og mere trafiksikker for krydsende fodgængere og cyklister.
30. september 2013

​Krydsningshellerne er i dag smalle. Det virker derfor utrygt at stå på dem med cyklen, mens bilerne kører forbi på begge sider.

 

Mere plads på hellerne skaber tryghed
Den lokale skole, 4kløverskolen, ligger på østsiden af Hovedvejen, mens en stor del af byens beboelseskvarter ligger på vestsiden.
 
Det betyder, at områdets skolebørn hver dag skal krydse vejen for at komme til og fra skole. Dem hjælper Vejdirektoratet nu til en mere sikker passage af Hovedvejen, fortæller projektleder i Vejdirektoratet, Dorthe Hvid:
 
”Ved at gøre krydsningshellerne bredere giver det en større tryghed for de børn, der skal krydse Hovedgaden i to omgange” siger Dorthe Hvid, der er projektleder i Vejdirektoratet.
 
Ombygningen sluttes af med asfalt med røde sten for at gøre billisterne ekstra opmærksomme på de krydsende skolebørn.
 
Forvent kø i myldretiden
I anlægsperioden er pladsforholdene på Hovedvejen ikke optimale, så det er nødvendigt at lave signalregulering på Hovedgaden, så bilerne skiftevis kører forbi arbejdet. Hulvejen bliver desuden ensrettet i en del af perioden.
 
Trafikanterne skal forvente kø i myldretiden
Vejdirektoratet opfordrer til, at billisterne viser hensyn til cyklisterne og til entreprenørens folk.
 
Anlægsarbejdet startede midt i september og forventes afsluttet i slutningen af oktober. 
 
Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Mogens Pedersen, Nyborg a/s, der har vundet entreprisen til kr. 462.000.
 
Yderligere oplysninger
Projektleder Dorthe Hvid. 2532 3275, dhv@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, 7244 2316, bjks@vd.dk
 
Billede: Det er hellerne midt på vejen, der nu bliver lavet bredere og dermed mere sikre.
Oprettet
30-09-2013.
Senest opdateret
30-09-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index