Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet indgår kontrakt om de første 10 km af Holstebromotorvejen

Det bliver entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S, der skal starte anlægsarbejdet på Holstebromotorvejen i 2015. Vejdirektoratet er tilfreds med resultatet af licitationen, der gav et resultat på 564 millioner kroner, som er indenfor budgettet.
18. december 2014

​Et år efter, at anlægsloven blev vedtaget, er Holstebromotorvejen nu rykket et stort skridt nærmere. Vejdirektoratet har netop indgået kontrakt med entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S, som skal stå for de to første totalentrepriser, som omfatter de sydligste 10 km af motorvejen ved Herning. Aftalen vækker glæde hos begge parter.

”Vi er tilfredse med resultatet af vores licitation, hvor vi modtog flere kvalificerede bud fra interesserede entreprenører. Valget faldt på M.J. Eriksson A/S, og vi endte på et beløb indenfor vores budget,” siger Anlægs- og driftsdirektør i Vejdirektoratet, Jens Holmboe.

Året er gået med besigtigelser af den valgte linjeføring på delstrækningen Aulum – Snejbjerg og sideløbende gennemførelse af udbudsprocessen. Henover vinteren sker de nødvendige ekspropriationer af arealerne for vejen. Herefter starter så anlægsarbejdet.

”Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet i marken. Vi har en stram tidsplan med åbning af vejen mellem Aulum og Snejbjerg til foråret 2017, men med aftalen i dag er vi sammen med entreprenøren klar til at løse opgaven,” siger Jens Holmboe.

Kontrakten med M.J. Eriksson A/S gælder to totalentrepriser med samlet tildeling. De resterende entrepriser på Holstebromotorvejen udbydes i løbet af 2015 og 2016.

”Netop totalentrepriser, hvor Vejdirektoratet giver mere ansvar til entreprenøren på udvalgte områder, er et fokusområde vi konstant udvikler og arbejder med,” siger Jens Holmboe.

Den vindende entreprenør, M.J. Eriksson A/S, står blandt andet også for en del af anlægsarbejdet på Silkeborgmotorvejen og udtrykker tilfredshed med, at samarbejdet med Vejdirektoratet nu også fortsætter på Holstebromotorvejen.

”For M.J. Eriksson A/S er de netop vundne entrepriser, samt de kommende entrepriser på Holstebromotorvejen, af stor betydning for fortsat beskæftigelse af vores medarbejdere og udnyttelse af vores materiel. Staben af medarbejdere har i et godt samarbejde med Vejdirektoratet afsluttet de 11 kilometer mellem Hårup og Låsby et år før tiden. Vi er dermed godt rustet til at udføre entrepriserne på Holstebromotorvejen på den meget korte tid, der er til rådighed,” siger Regionchef Morten Rahbek fra M.J. Erikssons A/S afdeling Region Midt.


Yderligere oplysninger:

Jens Holmboe, Anlægs- og driftschef, 7244 3004, jjh@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dkFakta:


• Holstebromotorvejen bliver omkring 40 km lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning. Ved Gødstrup bliver der forbindelse til det nye regionssygehus. Projektet indeholder også en forlængelse af Nordre Ringvej nordvest for Holstebro. Vejen forlænges til Vilhelmsborgvej.


• Første strækning mellem Aulum og Snejbjerg åbner i 2017. Anden strækning mellem Holstebro og Aulum åbner i 2018.


• Entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson A/S blev grundlagt i 1920, og beskæftiger i dag mere end 300 medarbejdere indenfor jord-, kloak- og ledningsarbejde samt vejbygning og hermed beslægtede opgaver.
M.J. Eriksson er et af Danmarks største entreprenørfirma indenfor anlægsarbejder.

Oprettet
18-12-2014.
Senest opdateret
18-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index