Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet inviterer alle til at blive klogere på Holstebromotorvejen

Bor du i nærheden af den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro, eller er du bare interesseret i projektet? Så får du snart chancen for at blive klogere på det store motorvejsbyggeri og på hele forløbet, inden maskinerne går i gang.
20. juni 2013
​Torsdag den 27. juni inviterer Vejdirektoratet nemlig til informationsmøde om den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro. Mødet er for alle interesserede og foregår i Aulum Hallerne mellem kl. 19 og 21.30. Tilmelding er ikke nødvendig.

Dialog skaber viden og forståelse
Det er vigtigt for Vejdirektoratet, at alle borgere i området bliver godt oplyst om, hvor vejen skal bygges, og hvad der kommer til at ske, inden byggeriet af vejen går i gang, fortæller projektchef Søren Andersen:

”Vi ved, at det betyder meget for borgerne at få et indblik i, hvad der sker det næste stykke tid og også længere ude i fremtiden,” siger han.
For når de kommende naboer til det store motorvejsbyggeri føler sig velinformeret, så er grundlaget på plads for et frugtbart samspil, mener Søren Andersen:
”Vejdirektoratet vil meget gerne tale med naboer og andre borgere i området om, hvad motorvejsprojektet kommer til at betyde,” understreger han.

På vej mod ekspropriationer
På mødet vil Vejdirektoratet blandt andet fortælle om forløbet med ekspropriation af arealer til byggeriet. Et emne, der naturligt optager mange borgere i området.

Projektet befinder sig stadig på et tidligt stadie i forhold til ekspropriationerne. Derfor er det ikke muligt endnu at slå fast, hvad konsekvenserne bliver for enkelte ejendomme langs motorvejen. De første ekspropriationer finder nemlig først sted omkring årsskiftet 2014/2015.

”Men vi vil gøre, hvad vi kan for at forklare processen, så alle er klar over, hvad de kan forvente,” siger Søren Andersen.

Få et ansigt på Vejdirektoratet
På mødet bliver der også sat navn og ansigt på de medarbejdere i Vejdirektoratet, der dels skal styre byggeriet i land og dels på dem, der får den daglige kontakt med de mange grundejere.

”Vi glæder os meget til at komme og hilse på folk. Vi vil gerne præsentere os selv over for borgerne. Det er altid meget nemmere at henvende sig med spørgsmål, når der er et ansigt på,” forklarer Søren Andersen.

Vejdirektoratet præsenterer motorvejen
I foråret faldt den overordnede linjeføring af vejen på plads. På mødet gennemgår Vejdirektoratet også selve vejforløbet, som politikerne blev enige om. Det blev besluttet at anlægge en motorvej fra Holstebro N til Sinding nordvest for Herning og videre til Gødstrup.

Ved krydsningen med rute 15 etableres der en sammenfletning mellem motorvejsforbindelsen til Gødstrup og den eksisterende motortrafikvej syd om Herning. Hele motorvejen er omkring 40 kilometer lang.

Projektet indeholder også en forlængelse af Nordre Ringvej nordvest for Holstebro. Vejen forlænges til Vilmelmsborgvej. På strækingen er der otte tilslutningsanlæg, fem dalbroer over de store åer, en faunabro, faunapassager og et større antal broer, der fører kommuneveje og jernbanen over eller under motorvejen.

Den del af vejprojektet, der forbinder rute 15 med rute 18, og som giver forbindelse til det nye sygehus ved Gødstrup, skal stå klar i 2017, den øvrige del af projektet i 2018

Alle motorvejsbyggerier har deres egen hjemmeside. Følg med på www.vejdirektoratet.dk/holstebromotorvejen.

Yderligere oplysninger og kommentarer
Projektchef Søren Andersen, 7244 2444, soan@vd.dk.
Kommunikationsmedarbejder Bjørn Kock Sørensen, 7244 2316, bjks@vd.dk
Oprettet
20-06-2013.
Senest opdateret
09-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index