Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet lukker succesfuldt informationscenter i Silkeborg den 16. december

Anlægsarbejdet er overstået, og bilerne ruller på Silkeborgmotorvejen. Dermed har informationscenteret om det store anlægsprojekt i Silkeborg udtjent sin rolle. En markant succes lakker derfor mod enden.
12. december 2016
Vejdirektoratet slog dørene op til det 1.000 kvadratmeter store informationscenter i Silkeborg den 8. november 2013. Fredag den 16. december er sidste chance for at besøge centeret, da det bliver sidste åbningsdag.

Igennem de tre år har mindst 15.000 gæster, deraf hundredvis af skoleelever, besøgt centeret, viser Vejdirektoratets optælling.

Projektleder for Silkeborgmotorvejen, Mike Boesen, kalder informationscenteret en succesfuld hjørnesten i Vejdirektoratets åbne kommunikationsstrategi om motorvejen:  

”Informationscenteret har spillet en utrolig vigtig rolle i vores kommunikationsindsats omkring vejprojektet. Alle ved, at mange var mod placeringen af Silkeborgmotorvejen i begyndelsen. Derfor så vi fra Vejdirektoratets side et behov for at gøre en ekstra indsats i at komme borgerne i Silkeborg i møde,” siger han.
 


Et indblik i byggeriet og en forståelse for formålet

Vejdirektoratet etablerede informationscenteret, da det ville være en god ramme om den store interesse for vejprojektet. Det var vigtigt for Vejdirektoratet at være tilgængelige og åbne for alle typer henvendelser, fortæller Mike Boesen:  

”Vi ville gerne give lokalbefolkningen et positivt indtryk af vejprojektet gennem et indblik i byggeriets mange facetter, der igen kunne give en forståelse for vejens formål og dermed også vise den positive effekt af en bynær motorvej,” siger han og fortsætter:

”Hvis vi samtidig kunne gøre nogle af de mange skoleelever interesserede i naturfag eller ligefrem i vejbyggeri, så ville det også være et stort plus.”

Skolesamarbejde med 27 skoler

​Et vigtigt element i brugen af informationscenteret var netop det skolesamarbejde, som Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune indgik. Alle skoler i kommunen kunne booke en rundvisning i informationscenteret, ofte kombineret med en tur ud på byggepladsen. Skolerne inddrog derefter besøget i naturfagsundervisningen med hjælp fra det undervisningsmateriale, som Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune udarbejdede.

Selve udstillingen i centeret var målrettet skoleelever fra folkeskolens mellemste klasser, men ældre elever, studerende på gymnasiale uddannelser eller på videregående uddannelser kunne også få et udbytte. Derudover var udstillingen også udarbejdet under hensyn til, at vejens nærmeste naboer kunne få et godt indblik vejbyggeriets fremdrift og komme i dialog med Vejdirektoratets medarbejdere.  

Måling viste stor tilfredshed
Vejdirektoratet gennemførte henover sommeren en brugerundersøgelse af informationscenteret. Besvarelserne viste en stor tilfredshed med informationscenteret blandt de 74 respondenter, der alle havde besøgt centeret en eller flere gange.

Hele 96,4 procent angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med centeret. Samtidig siger 40 procent, at de har fået en mere positiv opfattelse af hele Silkeborgprojektet, efter de har besøgt centeret. 41,8 procent siger, at de er gået fra centeret med en uændret positiv opfattelse af motorvejsprojektet.  

Mike Boesen er glad for tallene, selvom de kun giver et fingerpeg om holdningen og ikke er et udtryk for holdningen blandt alle de besøgende 

 ”Det er nogle flotte tal, som vi er glade for. Resultatet, kombineret med mange andre positive tilkendegivelser, fortæller os, at det var den rigtige beslutning at etablere centeret,” siger han.  

Hent hele undersøgelsen her.

Tak til Silkeborg og til borgerne
Mike Boesen vil gerne takke byen og alle de besøgende for interessen.  

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for opbakningen gennem hele anlægsfasen. Vi er glade for og stolte over, at så mange har vist interesse for byggeriet af Silkeborgmotorvejen”, slutter han.  

Informationscenteret blev etableret med bidrag til udstillingen fra Silkeborg Kommune, Silkeborg Museum og Vejdirektoratets entreprenører.  

Successen med informationscenteret i Silkeborg har fået Vejdirektoratet til at etablere lignende centre ved byggerierne af Holstebromotorvejen og Fjordforbindelsen ved Roskilde. Også ved Storstrømsprojektet er der planer om at etablere et informationscenter.  

Yderligere oplysninger
Kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet, Bjørn Kock Lærkedahl, 2248 2712, bjks@vd.dk
Projektleder i Vejdirektoratet Mike Boesen, 7244 2261, mik@vd.dk   
​​
Oprettet
12-12-2016.
Senest opdateret
12-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index