Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet mere end halverer antallet af uheld på E20 på Vestfyn

Nye tal dokumenterer, at Vejdirektoratets særlige indsats for at nedbringe antallet af uheld på anlægsstrækningen mellem Nørre Aaby og Middelfart samt ved asfaltarbejdet på Den Nye Lillebæltsbro bærer frugt. Samtidig er gennemsnitshastigheden også sænket.
19. juni 2014
Faktisk er uheldstallet mere end halveret. I april og maj måned i år fandt der otte politiregistrerede uheld sted på anlægstrækningen og på Den nye Lillebæltsbro. Sidste år, da der også var vejarbejde på strækningen, skete der 18 uheld i april og maj måned.
 
Fartmålinger for maj måned indikerer også, at trafikanterne kører langsommere. Sidste år lå gennemsnitshastigheden på omkring 83 km/t i østgående retning og på omkring 85 km/t i vestgående retning. I år ligger den på omkring 80 km/t i begge retninger.
 
Den positive udvikling skyldes dels en ny måde at afvikle trafikken på samt flere tiltag, som Vejdirektoratet satte i værk i forbindelse med, at arbejdet gik i gang i marts i år.
 
Anlægs- og driftsdirektør fra Vejdirektoratet Jens Holmboe er glad for, at Vejdirektoratet har formået at gøre arbejdet på strækningen mere sikker for trafikanterne:
 
"Det er en markant nedgang i antallet af uheld, som jeg er glad for på trafikanternes vegne, da de får en mere sikker køretur. Desuden betyder færre uheld også færre situationer med lange køer på motorvejen, så det er meget glædeligt. Den lavere gennemsnitshastighed er også positiv, da vi ved, at for høj fart medfører uheld," siger han.
 
Tre spor mod Jylland har været afgørende
Vejdirektorat er i gang med to omfattende vejarbejder lige ved Middelfart - det tredje motorvejsspor mellem Nørre Aaby og Middelfart og helt ny asfalt på hele Den nye Lillebæltsbros sydside. Et tilsvarende arbejde foregik også sidste år ved samme tid, men i den modsatte side af motorvejen.
 
Det er især en ændring i samspillet mellem de to vejarbejder, der har givet den store sikkerhedsgevinst for trafikanterne.
 
Vejdirektoratet har i år valgt at opretholde tre smalle vognbaner mod Jylland hen over broen. Det har givet en markant bedre trafikafvikling i anlægsarbejdet på Fyn, fortæller Jens Holmboe.
 
"Vi kan se, at den situation, vi havde sidste år - med kø og mange uheld på Fyn lige inden broen i retning mod Jylland - virkelig er blevet forbedret. Køen er næsten væk i vestgående retning og antallet af uheld er samtidig faldet meget," siger han.
 
Sidste år var der nemlig kun to spor i hver retning på broen, og lige før broen kommer der en tilslutning fra Jyllandsvej. Den ekstra trafik fra Jyllandsvej, anlægsarbejdet og det samtidige broarbejde gav køproblemer på motorvejen lige ved Middelfart med flere bagendekollisioner som resultat.
 
Desværre er der i år kommet mere kø før broen i østgående retning, men situationen medfører stort set ikke uheld.
 
Særlige tiltag bringer fart og uheldstal ned
Efter sidste års vejarbejde besluttede Vejdirektoratet at sætte ekstra fokus på hastighedssænkede og afstandsskabende tiltag i forbindelse med arbejdets opstart i marts i år.
 
Ud over den meget afgørende ændring med tre spor i vestgående retning over Den Nye Lillebæltsbro har Vejdirektoratet barslet med fem trafiksikkerhedstiltag inde på selve anlægstrækningen.
 
1) Et styrket samarbejde med politiet og tydelige skilte med "Periodevis fartkontrol".
2) Dynamiske tavler, der blinker med "Sænk farten" sat op på motorvejsbroen ved Aulbyvej.
3) Rumlestriber på motorvejen, der gør trafikanterne opmærksomme på, at de kører ind i et vejarbejdsområde.
4) Køresporene er markeret smallere, hvilket gør det mindre tillokkende at køre for hurtigt.
5) Mere tydelig midteradskillelse med højere rød/hvide skilte.
(Se illustrationer af tiltag i boksen til højre)
 
Jens Holmboe er ikke i tvivl om, at de fem tiltag til sammen har gjort en forskel for hastigheden på strækningen. Han pointerer desuden, at de nye højere bødetakster ved vejarbejder kan have haft en effekt:
 
"Vi har et generelt problem med, at trafikanterne kører for hurtigt og for tæt ved vores vejarbejder. Meget tyder på, at vi her har ramt en opskrift på noget af det rigtige, når vi kan se en hastighedsnedsættelse samtidig med, at vi har tænkt nyt ude på anlægstrækningen. Alle vejarbejder er unikke, men jeg tror, vi kan drage nyttige erfaringer fra dette vejarbejde, som også kunne gælde andre steder i Danmark."
 
Anlægsarbejdet mellem Nørre Aaby og Middelfart er færdigt til november, mens broarbejdet efter planen er færdigt i begyndelsen af august.
 
Yderligere oplysninger og kommentarer:
Anlægs- og driftsdirektør Jens Holmboe, 7244 3620, jjh@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, 7244 2319 / 2248 2712, bjks@vd.dk
 

 Baggrundsdata

 

Uheld:
Tallene indeholder kun uheld, der er registreret af politiet. Mindre uheld, som parterne har håndteret uden politiindblanding, er ikke talt med. 
 
Typerne af uheld fordeler sig i to kategorier
 
April - Maj 2013:
13 Ekstrauheld.
5 Materielskadeuheld.
 
April - Maj 2014
6 Ekstrauheld.
2 Materielskadeuheld.

Ekstrauheld er uheld med ubetydelig materiel skade.
 
Materielskadeulykker er ulykker med materiel skade, der overstiger en omkostning på 50.000 kroner.
 
Personskadeulykker er ulykker med personskade (dræbte, alvorligt tilskadekomne eller let tilskadekomne). Der var ingen ulykker af den type i de nævnte perioder. 
 
Hastighed:
Hastighedsniveauet på anlægsstrækningen i maj 2013 lå på omkring 83 km/t i østgående køreretning og omkring 85 km/t i vestgående køreretning.
 
Hastighedsniveauet på anlægsstrækningen i maj 2014 ligger på omkring 80 km/t i begge køreretninger.
 
Så alt i alt peger det altså på et fald i gennemsnitshastigheden i 2014 på ca. 3-5 km, når man sammenholder den pågældende periode i maj 2014 med tilsvarende periode i 2013.
 
Gennemsnitshastigheden baserer sig på data fra hastighedsmålinger på hverdage i perioden fra 12. til 31. maj i hhv. 2013 og 2014 uden for myldretiden i tidsrummet mellem kl. 11.00 og 14.00. 

 Lufto og illustrationer

 
Oprettet
18-06-2014.
Senest opdateret
19-06-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index