Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet offentliggør resultatet af høring om Nordhavnstunnel

Vejdirektoratet har nu offentliggjort høringsnotatet til den offentlige idé- og forslagsfase for Nordhavnstunnelen. Der kom i alt 13 høringssvar til den indledende VVM-fase til Nordhavnstunnelen.
31. august 2015
Idé- og forslagsfasen løb fra 15. april til 15 maj med et borgermøde den 23. april 2015 i Charlottehaven. Der er i den periode blandt andet kommet høringssvar fra Gentofte Kommune, foreninger i Svanemøllehavnen og private borgere i området.
 
I høringsnotatet har Vejdirektoratet behandlet de 13 forslag og synspunkter om projektet, der omfatter emner som for eksempel linjeføringen af tunnelen, adgangen til Svanemøllehavnen i anlægsfasen og en mulig cykelforbindelse i tunnelen.
 
 


Baggrund
Københavns Kommune og transportministeren indgik i 2014 en principaftale om en tunnel fra Nordhavnsvej under Svanemøllebugten til Nordhavnen. I den forbindelse gennemføres en VVM-undersøgelse, der skal danne grundlag for beslutning om en fremtidig tunnelforbindelse til Nordhavnsvej. Nordhavnstunnelen ønskes anlagt af hensyn til byudviklingen i Nordhavn.
 
En ny tunnel mellem Nordhavnsvej, der er ved at blive anlagt, og Nordhavn kan skabe bedre og mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. En Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten kan også forbedre tilgængeligheden for den tunge trafik til containerterminalen og krydstogtsterminalen.
 
Nordhavn kan således blive direkte forbundet med det overordnede statslige vejnet via Nordhavnstunnelen og Nordhavnsvej.
 
Vejdirektoratet står for VVM-undersøgelsen, som udføres i tæt samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn.
 
Yderligere information
Strategisk chef Ole Kirk, Vejdirektoratet, tlf.: 4044 3655
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, tlf.: 7244 3621
Oprettet
01-09-2015.
Senest opdateret
01-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index