Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet og kommunerne lancerer nyt KommuneAtlas

Nu lancerer Vejdirektoratet i samarbejde med KL og KTC et nyt digitalt KommuneAtlas med vej- og trafikdata for det danske vejnet. Det digitale KommuneAtlas er udviklet under SAMKOM – et samarbejde mellem stat og kommuner på vejområdet.
08. januar 2014
​Vejdirektorat og kommunerne lancerer nu i fællesskab et digitalt KommuneAtlas med nøgletal om det danske vejnet. Det digitale KommuneAtlas giver alle interesserede mulighed for at danne egne faktakort og trække data inden for udvalgte temaer.
Faktakortene viser med farvemarkeringer, hvordan de enkelte kommuner ligger i forhold til hinanden inden for foruddefinerede intervaller. Kortet er desuden klikbart og viser de specifikke talværdier for de valgte kommuner.

Faktakortene kan dannes inden for en række vej- og trafikfaglige temaer, som strækker sig over grunddata for indbyggertal, areal, antal husstande, indkomst, m.v. til mere specifikke data om eksempelvis transportvaner, tilstanden for belægninger samt tilstanden for de danske broer.

I første version af KommuneAtlas baserer oplysningerne sig primært på data fra Danmarks Statistik og Vejdirektoratet. I senere versioner forventes det at indarbejde yderligere data indhentet fra kommunerne.

Formålet med det digitale KommuneAtlas er at give et helhedsorienteret billede af vejnettet. Det nye digitale KommuneAtlas findes på adressen kommuneatlas.samkom.dk

Applikationen er videreudviklingen af SAMKOM publikationen "KommuneAtlas – kort om veje og trafik", som er udkommet i 2003, 2004 og 2010.

Yderligere oplysninger:
Ingeniør Anette Jensen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3459, mail ane@vd.dk
AC-medarbejder Dorte Mogensen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2932, mail dmo@vd.dk

SAMKOM er et landsdækkende samarbejdsforum mellem KTC og Vejdirektoratet, der skaber grundlag for videndeling mellem vejbestyrelserne og medvirker til at udvikle vej- og trafikområdet.

FAKTA:
SAMKOMs mål er:
• at bidrage til, at trafikanterne, vejens naboer og erhvervslivet får en ensartet oplevelse af det samlede vejnet
• at opnå størst mulig nytte af de samlede ressourcer til vejformål i Danmark
• at arbejde visionært og strategisk for en fortsat udvikling af vejsektoren

Den primære målgruppe er medarbejdere og ledere i kommunerne og Vejdirektoratet. Hertil kommer det politiske niveau samt borgere og trafikanter, der nås gennem samarbejdet.
Oprettet
08-01-2014.
Senest opdateret
08-01-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index