Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet opretter ny rasteplads ved Vestmotorvejen øst for Ringsted

Vejdirektoratet går nu i gang med at anlægge en ny rasteplads på Vestmotorvejen umiddelbart øst for Ringsted.
22. april 2013

​Rastepladsen placeres ved det vestgående spor på E20 umiddelbart over for den nuværende rasteplads Kongsted syd, der ligger imellem frakørslerne 34 og 35. Den nye rasteplads får navnet Kongsted N, og kommer til at ligge mellem den eksisterende motorvej og den kommende jernbane København - Ringsted. 

 

”På det nye rastepladsanlæg bygges et infoteria, som består af et cafeteria samt information om trafik og vejforhold, og der bliver plads til cirka 60 personbiler og cirka 35 lastvogne på parkeringsanlægget. Til særtransporter bygges særskilt parkering. På pladsen bliver der etableret en tømmeplads til blandt andet campingvogne,” fortæller projektleder i Vejdirektoratet, Anja Ernfelt-Poulsen.
 
Infoteriet bygges på en grøn ø midt på pladsen, og uden for infoteriet opstilles borde og bænke, der giver mulighed for at holde en pause.
Der bliver belysning på rastepladsen, og mellem rastepladsen og den nye jernbane etableres en støjvold for at skærme af mod jernbanen. Ud mod motorvejen plantes en række træer.
 
På motorvejsstrækningen mellem Karlslunde og Tuelsø rastepladser er der i dag to ubemandede rastepladser samt et ældre infoteria. Når den nye rasteplads Kongsted N er færdig, nedlægges og erstattes de tre nuværende af den nye rasteplads, der er placeret midt på strækningen ved Kongsted.
 
Vejdirektoratet begynder anlægsarbejderne først i maj 2013. Rastepladsen forventes at åbne til foråret 2014. Trafikanterne på motorvejen kan forvente, at køresporerne vil blive indsnævret, og at hastigheden sættes ned til 80 km/t, mens ramperne til rastepladsen anlægges. Når ramperne er anlagt, vil generne for trafikanterne være begrænsede. Der vil kunne forekomme støj fra anlægsarbejderne. 
 
Den nye rasteplads etableres som led i aftalen om grøn transportpolitik 2010. Her blev der afsat en reserve på 50 mio. kr. af puljen ”Bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse” til udbygning af rastepladserne Pedersminde, Hylkedal vest, Ustrup vest og Kongsted N. Pedersminde, Hylkedal vest og Ustrup vest er allerede blevet udvidet.
 
Billedtekst:
Skitsen er en oversigtplan, der viser rastepladsens udformning.
 
For mere information:
Projektleder Anja Ernfelt Poulsen mail: aea@vd.dk eller tlf.: 7244 3743
 

 Download skitse

 
Oprettet
22-04-2013.
Senest opdateret
22-04-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index