Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet optimerer kryds ved Hillerød

I uge 14 går et arbejde med at ombygge krydset på Overdrevsvejen og Københavnsvej syd for Hillerød i gang.
18. marts 2013

​Vejdirektoratet forventer, at ombygningen er færdig i august 2013.
Ombygningen skal sikre god trafikafvikling i krydset, som i dag oplever problemer med kø og ventetider i alle retninger. 
 

For at optimere krydset bliver der etableret et ekstra kørespor på Københavnsvej i begge retninger. Desuden bliver der anlagt en ekstra venstresvingsbane både i nord- og sydgående retning på Overdrevsvejen. Disse tiltag betyder, at både Overdrevsvejen og Københavnsvej udvides i bredden, for at gøre plads til de nye spor. Det betyder, at cykelstien på en del af strækningen kommer tættere på kørebanen, men der etableres kantstenbegrænsning for at øge sikkerheden for cyklisterne.
Der bliver derudover opsat nye belysningsmaster og nye signalmaster i selve krydset. 
 

”Ombygningen af krydset vil gøre, at trafikanterne kommer nemmere frem, og vi får et bedre trafik-flow gennem krydset”, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Neal McMullan. Han forklarer desuden, at ombygningen er planlagt efter beregnede fremtidige trafiktal, så krydset også i fremtiden vil kunne afvikle trafikken hensigtsmæssigt. 
 

Krydsombygningen er en del af den landsdækkende prioritering af lokaliteter med trængselsproblemer, og arbejdet sker i samarbejde med Hillerød Kommune, som er vejmyndighed på Københavnsvej. Vejdirektoratet er vejmyndighed på Overdrevsvejen.
 

Trafikanterne må forvente nogle forsinkelser gennem krydset, mens det ombygges, da nogle baner bliver midlertidigt lukkede. Vejdirektoratet arbejder på at genere trafikanterne mindst muligt under byggeriet, men beder om forståelse for eventuelle gener.
 

For mere information:
Projektleder i Vejdirektoratet Neal McMullan, tlf.: 7244 3747
 

Krydset Overdrevsvejen og Københavnsvej her set fra Københavnsvej

Overdrevsvejen

Oprettet
18-03-2013.
Senest opdateret
18-03-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index