Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet søger hovedrådgiver til Storstrømsbro-byggeri

Vejdirektoratet udbyder nu opgaven med at blive hovedrådgiver på byggeriet af den nye Storstrømsbro, som er en opgave til en samlet pris på omkring fire milliarder kroner.
26. juni 2013
Den nye Storstrømsbro bliver en bro på ca. 4.000 meter, der skal løbe mellem Masnedø og Falster. Den foretrukne løsning er en kombineret vej og dobbeltsporet jernbanebro med cykel- og gangsti over Storstrømmen.
 
Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, vil den nye Storstrømsbro blive en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Af samme grund skal broen designes efter, at passagertog kan passere med 200 km/t og køretøjer på vejbanen med 80 km/t.
 
Hovedrådgiveren skal yde rådgivning i forbindelse med udbuddet af en ny Storstrømsbro, nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro samt de relaterede følgearbejder.
 
Rådgivningen skal også danne baggrund for VVM-undersøgelse, indstilling og anlægslov, herunder et konsolideret anlægsbudget. Desuden skal hovedrådgivningen overordnet føre frem til et bygbart projekt i en detaljeringsgrad svarende til et detailprojekt.
 
Hovedrådgiveren må påregne at skulle deltage i udbuddet af entreprisearbejderne, herunder ved bidrag til tilbudsevaluering og gennemgang af tilbudsprojekter.
 
For at kunne løfte denne opgave skal hovedrådgiveren have en bred kompetence, der omfatter etablering af store vej- og jernbanebroer over havet med alle tilhørende ydelser. Det må derfor forventes, at hovedrådgiveren har tilknyttet – eller har muligheder for at tilknytte – ekspertise for særlige ydelser.
 
Interesserede virksomheder kan deltage i udbudsrunden ved at indsende deres ansøgning til Vejdirektoratet med de oplysninger som fremgår af den udbudsbekendtgørelse som er gengivet på leverandørportalen inden den 16. juli 2013 kl. 15.00.
 
Relevant dokumentmateriale vedrørende projektet kan ses på www.vd.dk/storstroemsbroen
 
Yderligere oplysninger:
Projektchef Erik Stoklund Larsen, tlf. 7244 3449, mail: esl@vd.dk
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, tlf. 7244 3621, mail: ael@vd.dk
Oprettet
26-06-2013.
Senest opdateret
26-06-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index