Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet søger lokale arbejdsarealer til ny Storstrømsbro

Vejdirektoratet har behov for store arealer til arbejdsplads i forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro, og nedrivningen af den gamle bro efter 2021.
19. september 2013
Derfor beder Vejdirektoratet kommuner om at pege på potentielle arealer, som kan være egnet til en sådan arbejdsplads og afskibningshavn.
 
Det er imidlertid ikke ethvert areal, som kan komme i betragtning. Vi forventer at skulle bruge ca. 8 hektarer til arbejdsplads, hvilket svarer til mere end 50 typiske parcelhusgrunde. Byggeriet forventes desuden at beskæftige flere hundrede mand i en årrække, så der vil også være behov for arealer til beboelsesområder til de ansatte.
 
Havn og betonværk
Til selve brobyggeriet bliver der sandsynligvis brugt præfabrikerede elementer, som skal produceres på land og sejles ud til montering. Det kræver et havne- eller kajanlæg, ligesom der sandsynligvis bliver etableret et betonværk.
 
Ved den endelige fastlæggelse af placeringen vil Vejdirektoratet lægge vægt på følgende parametre:
 
·         Adgang til nødvendig infrastruktur, herunder forhold for besejling
·         Størst mulig sikkerhed for at overholde gældende miljøkrav
·         Tidsmæssige forhold, så projektets tidsplan overholdes
·         Lokaliteter med lav risiko på de ovenstående parametre foretrækkes
 
Frem mod den 15. oktober inviteres kommuner til at indsende forslag til placering af arbejdsplads. Forslagene bør som minimum indeholde dokumentation for i hvor høj grad ovenstående krav og ønsker kan tilgodeses.
 
Herefter foretager Vejdirektoratet en vurdering og analyse af indkomne forslag.
 
Der kan læses mere om projektet på: www.vd.dk/storstroemsbroen
 
Baggrund
Vejdirektoratet skal bygge en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og forventes anlagt som en kombineret bil- og jernbanebro med gang- og cykelsti. Vejdirektoratet er nu i gang med dette arbejde - i første omgang i form af en VVM-undersøgelse af projektet.
 
Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland.
 
Den nye bro skal erstatte den eksisterende Storstrømsbro fra 1937, der er nedslidt og ikke kan leve op til kravene til togtrafikken, når Femern-forbindelsen til Tyskland åbner i 2021. Den gamle bro vil blive revet ned som en del af det samlede arbejde.
 
Storstrømsbroen får en elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej anlagt til 80 km/t. Projektet er budgetteret til ca. 4 mia. kr. og forventes at kunne åbne for trafik senest når Femern-forbindelsen åbner i 2021.
 
Yderligere oplysninger:
Projektleder John Halkær Kristiansen, Vejdirektoratet, 7244 3668,  jhk@vd.dk
Projektleder Ulrik Larsen, Vejdirektoratet, 7244 3618, ul@vd.dk
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, 7244 3621, ael@vd.dk
Oprettet
19-09-2013.
Senest opdateret
19-09-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index