Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet sender VVM-redegørelse for en omfartsvej ved Ribe i høring

Vejdirektoratet har undersøgt fordele og ulemper ved forskellige forslag til en omfartsvej ved Ribe. Nu fremlægger vi de tre mulige linjeføringer til offentlig høring.
29. september 2015

Vejstrækningen omkring Ribe er blandt de trafikalt mest belastede lokaliteter på rute 11. Derfor blev der i efteråret 2013 igangsat en VVM-undersøgelse med det formål at beskrive forslag til udbygning af rute 11 ved Ribe. Vejdirektoratet fremlægger nu resultatet af undersøgelsen i form af en sammenfattende VVM-redegørelse og tre faglige baggrundsrapporter. Redegørelsen belyser miljømæssige, trafikale, arealmæssige og økonomiske konsekvenser af de tre løsningsforslag ved Ribe.

”Vi indledte VVM-undersøgelsen i 2013 med en offentlig høring. Nu får naboer, trafikanter og interesseorganisationer endnu en mulighed for at fremsætte deres synspunkter og forslag,” siger Leif Hald Pedersen, seniorprojektleder i Vejdirektoratet.
 
Høringsperioden løber frem til onsdag den 25. november 2015. Rapporten kan hentes i en elektronisk udgave på projektets hjemmeside på adressen www.vejdirektoratet.dk/Ribe. Desuden kan en papirudgave af den sammenfattende VVM-redegørelse hentes på Esbjerg Kommunes borgerservice i Ribe samt på Ribe Bibliotek.
 
Vejdirektoratet vil i løbet af høringsperioden afholde ét borgermøde i Ribe. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om undersøgelsen, og der vil være mulighed for at diskutere resultaterne af VVM-undersøgelsen med fagfolkene bag projektet. Borgermødet holdes onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19 – 21 på Handelsgymnasiet Ribe.
 
Borgermøde og høringsperiode vil blive annonceret i JydskeVestkysten og Ugeavisen Ribe, samt på www.Vejdirektoratet.dk/Ribe og www.Høringsportalen.dk.  
Efter høringsfasen vil Vejdirektoratet udarbejde et høringsnotat og en indstilling. Begge dele afleveres sammen med VVM-redegørelsen til transport- og bygningsministeren.  
 
 
Yderligere oplysninger:
Leif Hald Pedersen, seniorprojektleder i Vejdirektoratet, e-mail: lhp@vd.dk, telefon:7244 3606  
 
 
Oprettet
01-10-2015.
Senest opdateret
02-10-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index