Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet udbyder nye serviceanlæg med tankstationer over hele landet

Nu er der måske nye serviceanlæg med tankstationer på vej til de danske trafikanter. I den kommende tid vil Vejdirektoratet udbyde muligheden for etablering og drift af serviceanlæg på ni rastepladser over hele landet.
19. september 2015

Rastepladser_9-nye-udbud.jpg

​Serviceanlæggene skal ligge på motorvejsnettet i Midtjylland, Nordjylland og Nordvestsjælland. Flere af dem vil blive anbragt på rastepladser ved motorveje, der er blevet anlagt eller udvidet inden for de senere år.

”Vores serviceanlæg med tankstationer udgør en væsentlig del af Vejdirektoratets service til trafikanterne,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.

”Det er yderst populære anlæg, der besøges af omkring 30 millioner mennesker om året. Og vi kigger hele tiden på muligheden for at udvide den service, som de tilbyder. Derfor har vi besluttet at undersøge, om der er interesse i branchen for at åbne nye serviceanlæg rundt omkring i landet.”

Helt konkret vil det ske ved, at Vejdirektoratet nu indleder en såkaldt teknisk dialog med markedet for at få afklaret, om selskaber eller private koncessionshavere vil åbne serviceanlæg på de ni steder, hvor der nu gives mulighed for det.

I denne proces vil Vejdirektoratet særligt lægge vægt på, at de nye serviceanlæg også gerne skal rumme ladestandere til elbiler.

”Vi vil fra Vejdirektoratets side understøtte muligheden for at køre med elbil på motorvejene herhjemme,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv. ”Derfor håber vi, at de eventuelle nye serviceanlæg også vil rumme ladestandere for elbiler – og det er et af de punkter, som vi vil have særligt fokus på i vores dialog med branchen.”

Det er endnu ikke klart, hvilke typer serviceanlæg, der vil blive åbnet de ni steder, hvor der nu gives mulighed for det. Det afhænger af tilbagemeldingen fra branchen. Men udbuddet kommer potentielt til at omfatte tankanlæg til benzin, diesel, el, gas og brint samt drift af cafeteria/familierestaurant og minimarked.

Yderligere oplysninger:
Seniorkonsulent Jens Pedersen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3487, mail: jp@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk

Oprettet
19-09-2015.
Senest opdateret
21-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index