Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet udskyder arbejde på Aggersundbroen til 2015

Vejdirektoratet har i samråd med Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner besluttet at udskyde det planlagte broarbejde på Aggersundbroen til 2015.
15. maj 2014

​Vedligeholdelsesarbejdet på broen var oprindeligt planlagt til at blive gennemført fra maj til august i år, fordi der er tale om meget vejrfølsomt arbejde.

Årsagen til, at arbejdet udskydes til næste år, er, at både Jammerbugt og Vesthimmerland Kommuner samt repræsentanter for landbruget i regionen ikke følte sig tilstrækkeligt informeret om det forestående arbejde, ligesom de har udtrykt bekymring for de konsekvenser, arbejdet vil få for trafikken i perioden.

"God og sikker trafikafvikling prioriteres højt. Samtidig ligger det os på sinde, at omgivelserne får en grundig information om vores arbejder. Vi har desværre i dette tilfælde ikke været grundige nok i orienteringen op til arbejdet på Aggersundbroen, hvilket vi beklager. Vi har lyttet til bekymringerne fra omgivelserne og udskyder derfor arbejdet til næste år," siger Jens Holmboe, der er anlægs- og driftsdirektør i Vejdirektoratet.
 
"Vi arbejder i stedet videre med en løsning, som sikrer en balance mellem den nødvendige vedligeholdelse af broen og hensynet til trafikken over Aggersund. Det gælder også hensynet til de særlige forhold, der er omkring brede landbrugskøretøjer," siger han.
 
Arbejdet deles op
Løsningen er blandt andet at dele det i alt 13-16 uger lange arbejde op i to dele, hvor de første 7-9 ugers arbejde ligger i forsommeren, og de sidste arbejder ligger efter sommerferien. Dermed generes landbruget og turismen i regionen mindst muligt.
 
Under arbejdet vil der fortsat kun være én vejbane over broen styret af et midlertidigt lyssignal. Desuden vil der fortsat være en generel begrænsning på bredden af køretøjer på 2,6 meter i arbejdsperioden, så den normale trafik, inklusive lastbiler, kan krydse broen uden problemer. Men det vil også være muligt for de særligt brede køretøjer på op til 3,20 meter at krydse broen efter nærmere aftale. Køretøjer over 3,20 meter får desuden mulighed for at krydse broen i enkelte perioder, som vil blive meldt ud undervejs.
 
Af hensyn til trafikafviklingen vil broen også kun åbnes for skibstrafik én gang i timen under vedligeholdelsesarbejdet. Normalt åbnes broen hver halve time.
 
Det præcise tidspunkt for arbejdet vil blive meldt ud i god tid i 2015, således at alle trafikanter og de berørte virksomheder får mulighed for at træffe deres forholdsregler, inden arbejdet begynder.
 
Tilfredshed med løsning
I de to berørte kommuner og hos LandboNord er der tilfredshed med den opnåede løsning.
 
"Jeg er glad for, at Vejdirektoratet har lyttet vil vores indvendinger i denne sag. Sammen har vi nået frem til en god løsning med en rimelig arbejdsperiode og sikkerhed for, at bredere køretøjer kan køre over broen. Samtidig har vi fået udsat arbejdet, så vi sikrer, at landbruget og andre har bedre mulighed for at planlægge sig ud af generne i forbindelse med det tiltrængte vedligeholdelsesarbejde," siger Mogens Gade, der er borgmester i Jammerbugt Kommune.
 
Borgmester Knud Kristensen i Vesthimmerlands Kommune er meget tilfreds med den skitserede model, hvor arbejdet først gennemføres i 2015.
 
"Med den valgte løsning bliver alle brugere af Aggersundbroen tilgodeset. Det er utroligt vigtigt for de to kommuner, at vores erhverv, borgere, samt de mange turister kan passere uhindret, uden de store forsinkelser, ikke mindst her i august i år med Europa Tour i golf i Gatten, hvor der vil blive et særligt stor pres på overfarten," siger borgmesteren.
 
I LandboNord hæfter formand Niels Vestergaard Salling sig ved de lokale hensyn i løsningen.
 
"Vi er tilfredse med, at der er fundet en løsning for landbruget, erhvervslivet og turismen, som vi kan leve med. Dermed er der taget det lokale hensyn, som der skulle have taget fra starten, og der har været en god og konstruktiv dialog mellem Vejdirektoratets folk og lokalsamfundet," siger Niels Vestergaard Salling.
 
Yderligere oplysninger:
Anlægs- og driftsdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3004
Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune, tlf.: 7257 7001
Borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune, tlf.: 4070 8800
Formand Niels Vestergaard Salling, LandboNord, tlf.: 2161 8211
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621
Oprettet
15-05-2014.
Senest opdateret
15-05-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index