Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet undersøger efterårsferiens mange trafikulykker

Efterårsferien har i år været plaget af en række alvorlige trafikulykker på de danske veje. Vejdirektoratet undersøger nu dødsulykkerne sammen med politi og kommuner for at blive endnu bedre til at forebygge dem i fremtiden
21. oktober 2015


Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken har i de senere år været faldende. I april i år var antallet af dræbte i trafikken helt nede på 8 personer – det laveste for en enkelt måned overhovedet.  
 
Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal viser, at til og med august har 96 personer mistet livet i trafikken i 2015. Den positive udvikling stiller til gengæld større krav til hele tiden at udvikle nye og bedre løsninger til trafiksikkerhedsarbejdet.
 
”Når antallet af ulykker falder, stiger behovet for mere konkret viden om de enkelte ulykker. Vi skal kende til flere detaljer for at fange tendenserne i de alvorligste ulykker og finde midler til at forebygge dem,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.
 
Ifølge dagspressen har der i efterårsferien været 7 trafikulykker med dødelig udgang. Vejdirektoratet vil i samarbejde med politi og kommuner finde frem til årsagerne til, at ulykkerne endte så alvorligt.
 
Siden 2010 har Vejdirektoratet indsamlet viden om alle dødsulykker gennem pilotprojektet DUS – den udvidede dødsulykkesstatistik. Helt konkret betyder det, at Vejdirektoratet, politiet, kommuner og bilinspektører tager ud til ulykkesstederne og undersøger forholdene omkring dødsulykkerne.
 
”Den udvidede dødsulykkesstatistik giver os ny viden om, hvad der forårsager ulykkerne. Den viden kan vi ikke få fra den almindelige politiregistrerede ulykkesstatistik,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.  
 
Vi får blandt andet mere viden om trafikanternes adfærd ved dødsulykker. Har føreren været uopmærksom, kørt for stærkt eller været påvirket af alkohol eller medicin? Og hvilken indflydelse har andre trafikanter, oversigtsforhold, køretøjet eller vejens udformning haft på ulykken? Det kan undersøgelserne i dødsulykkesstatistikken give svar på,” fortsætter Marianne Foldberg Steffensen.
 
DUS-projektet har været finansieret af forligskredsen bag ’En grøn transportpolitik’ fra 2010-2014, og Vejdirektoratet og politiet har videreført projektet i 2015.  
 
”Vi er rigtig glade for, at vi i år stadigvæk har mulighed for at tage ud og undersøge dødsulykkerne. For den viden kommer både os og andre aktører til gavn,” siger Marianne Foldberg Steffensen.
 
Den konkrete viden om årsager til dødsulykkerne bliver anvendt af en lang række aktører på trafiksikkerhedsområdet til at sikre bedre indretning af veje og omgivelser, udforme kampagner og til at påvirke trafikanternes adfærd gennem lovgivning og politikontrol.
 
 
Yderligere oplysninger:
 
Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, tlf.: 2238 3222, mail: mast@vd.dk, Twitter:@MarianneSteff

Pressekonsulent Kristine Racina, mob.: 2251 3612, mail: kraa@vd.dk, Twitter:@kristinepaavej
Oprettet
21-10-2015.
Senest opdateret
21-10-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index