Søg
Pressemeddelelse

Vestfyn: Åbning af Aulbyvej udskudt

Middelfart Kommune og Vejdirektoratet har sammen med entreprenøren M. J. Eriksson besluttet at udskyde åbningen af Aulbyvej for lokaltrafik. Åbningen for lokaltrafik var planlagt til 1. juli 2013, men udsættes til 1. oktober 2013.
24. juni 2013

​Aulbyvej krydser E20, og den nye bro over motorvejen er omtrent færdigbygget, men det øvrige vejarbejde på Aulbyvej er ikke så langt, at det vil være forsvarligt at åbne Aulbyvej for lokaltrafikken endnu.

Arbejdet med ledningsomlægninger ved Aulbyvej har vist sig mere omfattende end først forventet, og dette har medført forsinkelser i arbejdet.

En åbning for lokaltrafikken nu ville medføre, at trafikken på Aulbyvej ville blive blandet sammen med entreprenørens tunge maskiner, hvilket ikke er trafikalt forsvarligt, forklarer projektleder i Vejdirektoratet Mike Boesen:

”Med trafik på Aulbyvej risikerer vi også, at arbejdet tager endnu længere tid. Nu kan vi fokusere på at blive helt færdige til 1. oktober,” siger han.

Etablering af rundkørsler
I midten af juli 2013 begynder arbejdet med etablering af en rundkørsel på Bogensevej øst for Aulby, hvorved Aulbyvej mod nord flyttes, så udmundingen til Bogensevej kommer lidt længere mod øst.

Den nordligste del af den oprindelige Aulbyvej, der derved bliver ”skåret fra”, har fra 1. april 2013 heddet Gl. Aulbyvej, og er fremover blind vej.
Der vil i hele byggeperioden på Bogensevej være lyssignalanlæg til regulering af trafikken.

Arbejdet med etablering af en rundkørsel i krydset Hovedvejen/

Kauslundevej/Aulbyvej er godt i gang, og forløber planmæssigt.

Arbejdet med rundkørslerne forventes færdigt i sidste halvdel af september 2013.

Yderligere oplysninger
Projektleder Mike Boesen, 7244 2261, mik@vd.dk
Kommunikationsmedarbejder Bjørn Kock Sørensen, 7744 2316, bjks@vd.dk

 

 Se vejens hjemmeside

 
Oprettet
24-06-2013.
Senest opdateret
24-06-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index