Søg
Pressemeddelelse

Yderligere støjdæmpning er sat i gang ved Silkeborgmotorvejen

Vejdirektoratet er gået i gang med støjdæmpende arbejder flere steder langs Silkeborgmotorvejen til glæde for vejens naboer. De yderligere støjdæmpende tiltag ventes gennemført inden udgangen af i år.
15. april 2019
​En ny 3 meter høj og cirka 200 meter lang støjskærm er allerede ved at blive stillet op ved Skærbækvej i det østlige Silkeborg.

Den nye støjskærm er et af tre besluttede tiltag, som bliver til virkelighed ude i landskabet ved Silkeborgmotorvejen i 2019. De supplerende tiltag mod støjen er resultatet af de støjberegninger og efterfølgende undersøgelser, som Vejdirektoratet har foretaget siden motorvejens åbning.

Tiltagene er som følger:

Ved kommunevejen Skærbækvej opstilles en ny 3 meter høj og ca. 200 meter lang, standard støjskærm. Anlægsperioden startede i begyndelsen af marts og ventes at vare indtil sommerferien 2019.

Vejdirektoratet opsætter støjabsorberende plader udenpå eksisterende spunsvæg på den østlige del af bystrækningen. Anlægsperioden forventes at være fra først på sommeren 2019 til slutningen af 2019.

Fra Silkeborg Højskole og videre hen over Nordskovsbroen bliver de gennemsigtige akrylplader på støjskærmen udskiftet til støjabsorberende plader. Gudenåbroen bliver ikke berørt, så udsigten når man kører over broen bevares. Anlægsperioden forventes at være fra foråret 2019 til efteråret 2019.

Tiltagene er en udmøntning af en længere proces, hvor Vejdirektoratet har kigget på mulighederne for at hjælpe en række af de borgere, der bor tættest på motorvejen, og derfor har mærket støjen fra vejen mest, fortæller projektleder for Silkeborgmotorvejen i Vejdirektoratet, Mike Boesen.

”Gennem længere tid har vi kigget nøje på, hvordan vi kan dæmpe støjen yderligere for en gruppe borgere langs motorvejen. Vi har siden konkretiseret de tiltag, som ved tre områder langs strækningen skal reducere støjen for borgerne, og nu er vi gået i gang med opsætningen af de støjdæmpende tiltag ude i det første område ved Skærbækvej,” siger Mike Boesen.


Også støjskærm ved Funder Kirkeby

De tre nye støjbekæmpelsestiltag bliver økonomisk afholdt indenfor budgettet af anlægsomkostningerne for Silkeborgmotorvejen.

Men derudover har et politisk flertal i Folketinget også bestemt, at Vejdirektoratet indenfor anlægsprojektets økonomi skal planlægge og udføre et nyt projekt til støjbekæmpelse ved Funder Kirkeby i den vestlige del af Silkeborg. 

Her bliver der også opstillet en støjskærm med en længde på cirka 1.600 meter, som er 4 meter høj.
Opstillingen af denne starter efter planen i sommeren 2019 og står forventeligt klar inden udgangen af 2019.


Yderligere oplysninger:
Projektleder Mike Boesen, tlf. 7244 2261, mik@vd.dk 
Kommunikationskonsulent Kim Lundahl Michelsen, tlf. 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
12-04-2019.
Senest opdateret
15-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index